Maja energiaklassid

 

Aprillis 2013.a. hakkas kehtima Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus, mis sätestas uue ja hetkel kehtiva energiaklasside skaala.

Väikeelemu energiaklassid ja energiatõhususarvud

  • Passiivmaja – ≤ 15 kWh/(m2a) (Passiivmaja energiatõhususarv on toodud võrdluseks ja ei ole seotud määrusega)
  • A energiaklass – ≤ 50 kWh/(m2a)
  • B energiaklass – 51 ≤ 120 kWh/(m2a)
  • C energiaklass – 121 ≤ 160 kWh/(m2a)
  • D  energiaklass – 161 ≤ 210 kWh/(m2a)
  • E  energiaklass – 211 ≤ 260 kWh/(m2a)
  • F energiaklass – 261 ≤ 330 kWh/(m2a)
  • G energiaklass – 331 ≤ 400 kWh/(m2a)
  • H energiaklass – ≥ 401 kWh/(m2a)

Energiatõhususarvu arvestamise juures kalkuleeritaks kõikide seadmete energia tarbimist ning ka hoone õhupidavust ja piirete soojusjuhtivust. Kehtiva Vabariigi Valitsuse määruse Energiatõhususe miinimumnõuded järgi on soovitatav, et ehitatava väikeelamu energiatõhususarv oleks vähemalt 160 kWh/(m2a). See tähendab, et uue eramu energiaklass ei tohiks soovitatavalt olla kehvem kui C.

Oleme täheldanud, et mitmed majatootjad ja ehitajad kasutavad ära inimeste teadmatust ja tähistavad pakutavate energiasäästlike hoonete lahendusi AA või A+ -, mida tavaliselt kasutatakse kodumasinate puhul. Soovitame küsida neilt millisele energiaklassile need tähistused tegelikult vastavad.

Mis on liginullenergiahoone?

Liginullenergiahoone on kehtiva Energiatõhususe miinimumnõuete järgi A energiaklassiga maja ehk siis energiatõhususarvuga kuni 50 kWh/(m2a)

Mis on madalenergiahoone?

Madalenergiahoone on kehtiva Energiatõhususe miinimumnõuete järgi B energiaklassiga maja ehk siis energiatõhususarvuga kuni 120 kWh/(m2a).