Võta ühendust meie konsultandiga

Jätkusuutlikkuse raport ESG

Timbeco strateegia põhialused baseeruvad jätkusuutlikul tegutsemisel ning meie eesmärk on, et 2028. aastaks oleks ettevõtte tegevus süsinikuneutraalne. See võtab arvesse süsiniku sidumist meie poolt valmistatud ja püstitatud hoonetesse ning tehasehoonete katusele paigaldatud päikesepaneelidest toodetud energiat.

Võtmetegevused

  • Jätkusuutlikusega seotud eesmärgid aastaks 2028
  • Süsiniku jalajälge arvutamise võimekus
  • Kestliku arengu eesmärgid
  • Ettevõtte rohemissioon
  • Ringmajanduse põhimõtete juurutamine toodetes
  • Puitmaterjali tootmisjääkide taaskasutus
  • Sektori arengusse panustamine

Jätkusuutlikkuse raport 2022

ESG