Võta ühendust meie konsultandiga

Jätkusuutlikkuse raport ESG

Timbeco strateegia põhialused baseeruvad jätkusuutlikul tegutsemisel ning meie eesmärk on, et 2028. aastaks oleks ettevõtte tegevus süsinikuneutraalne. See võtab arvesse süsiniku sidumist meie poolt valmistatud ja püstitatud hoonetesse ning tehasehoonete katusele paigaldatud päikesepaneelidest toodetud energiat.

Roheeesmärkide saavutamiseks oleme tegemas pingutusi mitmel tasemel. Meie, kui inseneride jaoks, on oluline, et oleme võimelised süsiniku jalajälge arvutama ja seeläbi leidma võimalusi selle vähendamiseks. Siin on ka oluline roll klientidel, kes on andnud meile väärtuslikku tagasisidet ja innustavad meid valitud teed jätkama. Jäätmete vähendamine ning taaskasutusse suunamine ja protsesside optimeerimine tänu infotehnoloogilistele võimalustele annavad järjest paremaid tulemusi ning usume, et suudame oma pikaajalisi eesmärke täita.

Timbeco Woodhouse OÜ jätkusuutlikkuse raport 2022

Pdf