Võta ühendust meie konsultandiga

Timbeco on riigikaitsjate toetaja

Juunis 2023 toimus Eesti Sõjamuuseumis üritus, kus Eesti ettevõtted ja organisatsiooni said esmakordselt kätte „Riigikaitsjate toetaja“ tunnustuse, mis on mõeldud just nendele ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes on silmapaistvad oma panusega riigikaitse valdkonnas, toetades reservväelasi, tagades neile sissetuleku õppuste ajal ning pakkudes riigikaitsjatele erinevaid soodustusi.

200 Eesti ettevõtte hulgast valis žürii välja 50 silmapaistvamat ning suur rõõm on teatada, et üks nendest on Timbeco Woodhouse OÜ. Täname Kaitseministeeriumit selle tunnustuse eest!

Meie kodumaa jaoks on oluline, et meil oleks parima väljaõppega riigikaitsjad ning oleme omalt poolt toetanud töötasu säilitamisega reservõppekogunemistel osalemist kui ka vabatahtlike panustamist kaitseliidu tegevusse.

Täname kõiki oma töötajaid kes on reservõppekogunemistel osalenud ning panustanud omalt poolt meie riigikaitse tugevdamisse!