Maja energiatõhusus

 

Koos arhitektuuri tegemisega tuleb Teil otsustada ka millise energiatõhususe tasemega te tulevast maja soovite. Maja energioatõhususe soovist algab tervet majalahendust hõlmav protsess, mis määrab, millised peaksid olema konstruktsiooni soojustuse ja isolatsiooni, ventilatsiooni- ning küttesüsteemi lahendused.

Maja küttekulud ja energiatõhusus

Kui meie tahame kliendilt teada tulevase maja energiatõhusust või energiaklassi, siis klient tahab selle peale meilt reeglina teada, millised saavad olema ühe või teise energiklassiga maja küttekulud. Et seejärel otsustada, millise energiatõhususega või energiaklassiga maja tellida. Väga mõistlik.

Selleks, et teada saada maja arvestuslik küttekulu, on vaja  maja energiatõhususe tervikpakett enne paika panna. Pakume oma klientidele planeeritava maja energiatõhususe modelleerimise võimalust. Selle tulemusel saate täpselt teada, millised saavad Teie tulevase maja küttekulud olema ning milline energiaklass teie maja ehituse eelarvega paremini sobiks. Meie kogemustele tuginedes on A-energiaklassi eramu ca 10% kallim kui B-energiaklassi kuuluv eramu.

Konstruktsiooni energiatõhusus

Energiasäästliku maja välisseinte konstruktsiooni levinuim soojusjuhtivuse näitaja ehk U-arv on 0,16 W/m2K. Mida väiksem näitaja, seda energiasäästlikum on konstruktsioon. Passiivmaja välisseinte konstruktsiooni soojusjuhtivuse näitaja on suurusjärgus 0,10-0,08 W/m2K.

Timbeco saab toota maja konstruktsiooni vastavalt kliendi soovidele. Sealhulgas saame toota ka passiivmajale sobivat U-arvuga 0,10 W/m2K või soojapidavamat konstruktsiooni.

Õhupidavuse saladus peitub paigalduses

Kontrollimatu õhuliikumisega konstruktsioonis kaasneb niiskuse liikumine, mis peale ülisuure soojakao võib tingida seina märgumise. Tagajärjeks on inimese tervisele kahjulike hallitusseente ja mädanike vohamine.

Niiskusest põhjustatud kahjustuste vältimiseks peab kasutama varieeruva niiskustakistusega auru- ja õhutõkkeid. Konstruktsiooni kuivamisvõime peab olema alati suurem kui eeldatav niiskuskoormus.

Määrusega on energiatõhususele seatud miinimumnõuded, mille järgi tuleb hoonete piirete kriitilised sõlmed teha täielikult õhupidavaks. Tänapäevastes konstruktsioonides ei tohi enam kasutada lihtsat aurutõket, vaid sertifitseeritud auru- ja õhutõkkesüsteeme.

Väga oluline on õhu- ja aurutõkkesüsteemi kvaliteetne paigaldus ettenähtud juhiste järgi. See tagab hea õhupidavuse. Ilma kvaliteetse ja hoolsa paigalduseta maja õhkupidavaks ei saada.

 

Tulemus

Maja energiatõhususe etapi lõpuks oled sa valinud, kui energiatõhusat maja sa soovid.

Mine järgmisesse etappi – maja tootmine tehases ->