Sertifikaadid

Sertifikaat

ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteem

Selleks, et organisatsioonid saaksid oma toodete või teenustega turul edukalt konkureerida, peab ettevõtte juhtkond hoolitsema protsesside pideva täiustamise eest, et tagada hea kvaliteet. Pidev parandamine ja täiustamine on kvaliteedijuhtimissüsteemi aluspõhimõte. ISO 9001 standardi järgimine eeldab elementaarsel tasemel kvaliteedijuhtimissüsteemi olemasolu ning on kliendile garantiiks, et lubadusi täidetakse.

ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteem

Arvestades järjest kasvavat teadlikkust kliimamuutustest ja keskkonnaprobleemidest, vajavad organisatsioonid tõhusat keskkonnajuhtimissüsteemi, mis pakuks pikaajalist konkurentsivõimet. Teadlik keskkonnajuhtimine on ettevõtte võimalus näidata, et kaupade tootmise ning turustamise ajal ollakse teadlikud ja hoitakse kontrolli all oma tegevuse mõju keskkonnale. Ettevõtte soov hoida keskkonda peegeldub nii säästlikus tooraine tarbimises, säästlike energiaallikate valikus ja kasutamises, kaasaegsete tehnoloogiate rakendamises, heitmete ja tööstusjäätmete tõhusas käitlemises ning samuti toodete logistiliselt transportimises.

ISO 45001 töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid

Tööohutuse probleemid võivad tunduda liialdatud kuni esimese õnnetuseni, mis toob kaasa füüsilise vigastuse ning põhjustab ettevõttele materiaalset ja moraalset kahju ja negatiivset reklaami. Tööohutussüsteem on väga oluline osa ettevõtte juhtimisest, mis loob aluse ja raamistiku eesmärgistatud, läbipaistvaks, tulemuslikuks, faktipõhiseks ja töötajaid kaasavaks töötervishoiu ja – ohutuse alaseks tegutsemiseks. Arusaadava ja kontrollitava tööohutussüsteemi kasutuselevõtmine aitab ka hallata ja vähendada võimalikke riske ja vigastusi.

SINTEF sertifikaat alates 2022

2022 aasta alguses jõustus Timbecos välja töötatud ehitussüsteemile Norra ehitusuuringute instituudi (Sintef Buildings and Infastructure) tehniline heakskiit TG 20710. Sintef kinnitab, et Timbeco element ja moodulhoonete ehitussüsteem, mis koosneb projekteerimis-, tootmis- ja ehituslahendustest on sobilik kasutamiseks Norra Kuningriigis ja on vastavuses
Norra ehitusseadustikuga. Heakskiit hõlmab endas kuni 4-korruselisi hooneid ning käsitleb valdkondi nagu koormustaluvus, energiatõhusus, heliisolatsioon, tulepüsivus, märjad ruumid ja keskkond.

Sert

ETA Euroopa tehniline hinnang alates 2021

Euroopa tehniline hinnang on hindamisdokument, mis kinnitab ehitustoote toimivust seoses
selle põhiomadustega. Ühtlustatud standardid ja Euroopa tehnilised hinnangud loovad ühise tehnilise keele, mida kasutavad kõik ehitusvaldkonnas tegutsejad, ning võimaldavad tootjatel koostada toimivusdeklaratsiooni ja kinnitada CE-märgise. CE-märgis võimaldab lasta ehitustoote seaduslikult turule mis tahes ELi riigis ja seejärel sellega kaubelda ELi ühtsel turul.