Moodulmajad

Moodulmajad projekteerime ja püstitame vastavalt kliendi soovidele

Moodulmajad toodetakse tehases väga kõrge valmidusastmeni. Reeglina on need nii seest kui väljast kuni 80% ulatuses viimistletud.

Tehases on võimalik moodulitele paigaldada fassaadikatted ja avatäited ning teostada elektri, veevarustuse ja äravoolu ühendused, kütte ja ventilatsioonitööd.

Siseruumide seinad saab viimistleda vastavalt kliendi soovidele. Põrandatele on võimalik paigaldada põrandaküttesüsteemid ning katta vaiba, keraamiliste plaatide, parketi, laminaadi või PVC-kattega.

Niisketes ruumides on võimalik teostada kõik niiskustõkketööd, paigaldada keraamilised plaadid, sanitaartehnika ning valgustid. Moodulmajad saab tehases ka mööbli ja tehnikaga sisustada.


Toodame moodulitest järgnevaid hooneid

Majanduslikult kõige mõistlikum ja efektiivsem on ehitada sellised hooned, kus võimalik kasutada sarnaseid mooduleid/hoone komponente. Suurte hoonete puhul tuleb esmalt esile kõrge tehase valmidus, tänu millele võidetakse mitmeid kuid ehitusplatsil ehitamisel.

Moodulmajad, mille tootmisele ja ehitamisele Timbeco on keskendunud:


Moodulmaja eelised

Puitsõrestik tehnoloogial elementmajal on mitmeid olulisi eeliseid ehitusplatsil ehitatavast majast – ehituse kiirus, rahaline kokkuhoid, kindel kvaliteet ja garantii.

raha
raha kokkuhoid

Raha kokkuhoid

 • Moodulmajad valmivad tehases vaid kvaliteetsetest materjalidest. Kuivades tingimustes tootmine tagab puidust ruumelementide kontrollitud tulemus. Ehitusplatsil ehitades on materjalidel (karkass, vill, ehitusplaadid) pidev oht saada märjaks, mis võib halvendada oluliselt hoone kvaliteeti.
 • Ehitamine moodulitest vähendab tellijal märkimisväärselt probleeme alltöövõtjatega, sest enamus töid tehakse ära tehases.
 • Vajadusel saab moodulmajad uuesti lahti võtta ja mõnes muus kohas üles ehitada (seda näiteks lasteaedade ja koolide puhul).
aeg
aja kokkuhoid

Aja kokkuhoid

 • Moodulmaja ehituse kiirus sõltub objekti keerukusest, kuid reeglina kestab ühe mooduli paigaldus 30-60 minutit. Ehitusplatsil ühendatakse moodulid omavahel ning tehakse vajalikud ühendused veele, kanalisatsioonile ja elektrile. Moodulite omavahelised ühenduskohad viimistletakse kokkulepitud viisil.
 • Suuremad moodulmajad monteeritakse valmis vundamendile ühe nädala jooksul. Moodulitest ehitamine hoiab märkimisväärselt kokku aega ning vähendab ehitusprügi tekkimist objektil.
 • Soovi korral saab moodulite tootmisega alustada enne ehitusloa väljastamist.
 • Moodulitest ehitamine lühendab ehitusaegasid objektil ja vähendab ehitamisel üldkulusid.

Moodulmaja tootmine

Projekteerimine

Moodulmajad saavad alguse BIM projekteerimisest. Moodulite projekteerimisel on Timbeco välja töötanud tehnilised sõlmed ja konstruktsioonid, mis vastavad sihtriikide ehitusnormidele. Kogu projekteerimine toimub Timbecos BIM mudelite abil mis aitavad luua ehitatavast hoonetest 3D visualiseeringuid. Lisaks arhitektuursetele andmetele on kajastatud ka suur hulk ehituslikku informatsiooni nagu näiteks kandvad konstruktsioonid, avatäited, veetorustik, elektrikaabeldus ning moodulite omavahelised ühendussõlmed. Vaata lisaks ->

Sertifikaadid

Moodulmajad vajavad tootmisel vastava sihtriigi sertifikaate ning litsentse eritööde tegemiseks (elektri- ja torutööd, hüdroisolatsiooni ja plaatimistööd jt).

Moodulmaja tootmine

Moodulmaja tootmisprotsess saab alguse CNC keskusest, kus kõik ruumelementide tootmisel kasutatavad puitmaterjalid lõigatakse täpselt mõõtu ning freesitakse vajalikud tapid/läbiviigud. Valminud materjalist komplekteeritakse seina-, lae- ja põrandakarkassi elemendid. Elemendid ühendatakse omavahel kokku mooduliks, mille järel saab alustada kommunikatsioonide paigaldamist (elekter, vesi, kanalisatsioon jms). Järgmises etapis lisatakse soojustuskihid, auru-ja tuuletõkkematerjalid ning avatäited. Peale avatäidete paigaldamist saab alustada sise- ja välisviimistluskihtide lisamist ning „märgade“ ruumide hüdroisolatsiooni- ning plaatimistöödega.

Moodulmaja tootmine

Moodulmaja siseviimistlus ja mööbli paigaldamine

Viimases faasis toimub siseruumide lõppviimistlus, santehnika ja mööbli paigaldus.

Majamoodulite standardsed mõõdud:

Laius:               Kõrgus:                    Pikkus:
4,5m                 4,2m                        12,5m

Moodulite suurus sõltub transpordi võimalustest ja erinevatest piirangutest. Meie tehases on valminud moodulid mõõtudega 5,3 x 3,5 x 18m.  Timbeco eeliseks on suurte mõõtmetega moodulite tootmine.


Moodulmajad ja transport

Ilmastikukindluse tagamine

Kui moodulmajad tehasest objektile saadetakse, siis kaetakse need ilmastikukindla kilekattega mis aitab neid kaitsta vihma, tuule ja päikese eest. Kattekile on tihedalt ümber mooduli, see ei laperda tuules ega hõõrdu vastu välisfassaadi. Kattekile kaitseb moodulit maismaa- ja mereveo ning hoiustamise ajal paremini vigastuste eest. Kile ei muutu rabedaks madalatel temperatuuridel ning on vastupidav ultraviolettkiirguse toimele.

Moodulmaja-kiletamine

Transport objektile

Moodulite transport objektile toimub veoautodega. Ülekabariidiliste moodulite puhul kasutame eriveostega tegelevate ettevõtete teenuseid. Eriveostega kaasnev lisatöö ja nende hulka kuuluvad laadimisskeemid, tehnika valik, marsruudi planeerimine, veoload, vaheladustamise planeerimine jms.

Moodulmaja-transport

Moodulite maksimaalsed mõõdud:

Laius:               Kõrgus:                    Pikkus:
4,5m                 4,2m                        12,5m

Kraanatööd

Moodulite tõstmine objektil toimub kraana abil.

Moodulmaja ehitus

Moodulmaja püstitamise kiirus ja eelarve kokkuhoid

 • Moodulmaja ehituse kiirus sõltub objekti keerukusest, kuid reeglina kestab ühe mooduli paigaldus 30-60 minutit. Päevas paigaldatakse keskmiselt 10-12 moodulit (30m2 põrandapinnaga), kokku umbes 300 m2 kõrges valmidusastmes elamispinda päevas. Samas on olemas näiteid kus 1 tööpäeva jooksul on võimalik paigaldada kuni 20 mooduli. See kõik sõltub meeskonna professionaalsusest ja logistilisest lahendusest.
 • Ehitusplatsil ühendatakse moodulid omavahel ning tehakse vajalikud ühendused veele, kanalisatsioonile ja elektrile. Moodulite omavahelised ühenduskohad viimistletakse kokkulepitud viisil.
 • Suuremad kortermajad monteeritakse valmis vundamendile ühe nädala jooksul. Moodulitest ehitamine hoiab märkimisväärselt kokku aega ning vähendab ehitusprügi tekkimist objektil. Kui elementmajad on kokku monteeritavad objektil kohapeal ning nõuavad rohkem töötunde objektil, siis moodulmaja ehitamisel on objektil teostatavate tööde maht viidud miinimumini.

Moodulmajad ja hind

 • Moodulitest ehitamine lühendab ehitusaegasid objektil ja vähendab ehitamisel üldkulusid. Moodulitest maja on võimalik püstitada kiirelt ja väga lühikeses ajaraamis.
 • Moodulmaja hind sõltub suurel määral ka moodulite valmikdusastmest, transpordist ja objekti kaugusest.
 • Moodulitest tasub ehitada eelkõige selliseid hooneid, mis koosnevad standartsetest moodulitest ja neid saab seeriatoodanguna toota. Siis on ka moodulite hind taskukohasem.

Moodulmajade tüübid

Moodulmajad jagunevad erinevatesse kategooriatess ja lisaks võib neid ka tüübi (kuivade ja niiskete ruumide moodulid) järgi defineerida:

 1. Tervikmoodulina ehitatud hoone (tankla teenindushooned, puhkemajad või suvilad)
 2. Avatud moodulid kus üks sein on avatud (mis ühendatakse omavahel kokku üheks hooneks nt eramaja või korter) Kui varem ehitati moodulhooneid reeglina kinnistest ruumelementidest, siis tänapäeval saab luua keerulisi ruumilahendusi ja külgedelt avatud mooduleid. See laiendab märgatavalt võimalusi moodulhoonete projekteerimisel ja ehitamisel.
 3. Kinnised moodulid, kus ühe mooduli sisse on mahutatud terve korter või hotellituba (kuivad ja märjad ruumid koos ühes moodulis).

Kvaliteet

 • Moodulmajade tootmisel tehases on kasutatud vaid kvaliteetseid materjale. Kuivades tingimustes tootmine tagab puidust moodulmaja kontrollitud tulemuse. Ehitusplatsil ehitades on ehitusmaterjalidel (karkass, vill, ehitusplaadid) pidev oht saada märjaks, mis võib halvendada oluliselt hoone kvaliteeti ja tekitada probleeme liigse niiskuse ja hallitusega.
 • Ehitamine moodulitest vähendab tellijal märkimisväärselt probleeme alltöövõtjatega, sest enamus töid tehakse ära tehases kontrollitud keskkonnas. See tagab kvaliteetse lõpptulemuse.

Siseviimistlus ja mööbel

 • Kuna moodulmajad saab eelnevalt tehases ka siseviimistluse osas peaaegu 95% ulatuses valmis teha, siis on võimalik hoone lõplikku valmimisaega väga täpselt ette ennustada.
 • Moodulitesse on võimalik paigaldada köögimööbel ning tehnika, vannitoamööbel ja santehnika.
 • Kui ühendatakse omavahel kokku avatud moodulid, siis tuleb arvestada ka sellega, et ühenduskohad viimistletakse objektil kohapeal.

Ajutised moodulitest ehitatud hooned

 • Vajadusel saab moodulmaja ruumelemendid uuesti lahti võtta ja mõnes teises kohas üles ehitada (seda näiteks lasteaedade, vanadekodude ja koolide puhul).
 • Moodulitest maja on võimalik paigaldada teatud perioodiks ja peale seda uude kohta üle viia (näiteks koolimaja või lasteaia remont või ehitustöölistele, kes ehitavad suuri ja pikaajalisi ehitusobjekte)
 • Kiire paigaldus ja kommunikatsioonidega ühendamine
 • Kontrollitud tulemus

Näited tehtud töödest