Võta ühendust meie konsultandiga

Keskkond ja jätkusuutlikkus

Keskkonnajuhtimissüsteem (KKJS) kuulub Timbeco juhtimissüsteemi, hõlmates nii keskkonnapoliitika kui keskkonnaaspektide juhtimisega seotud kavandamist ja elluviimist.

Timbeco KKJS-i peamine eesmärk on keskkonnaalase tulemuslikkuse suurendamine läbi vastavuskohustuse rakendamise ning keskkonnaalaste eesmärkide seadmise ja täitmise.

Timbeco keskkonnaalased eesmärgid on:
  • Loodusressursside ja materjalide säästlik kasutamine
  • Jäätmete käitlemine looduse ja inimese jaoks parimal võimalikul viisil
  • Keskkonnahoiule suunatud tegevuste pidev parendamine.
Timbeco jaoks olulised keskkonnaaspektid on:
  • Vähenevad loodusressursid
  • Tootmisprotsessis tekkivad tava- ja ohtlikud jäätmed
  • Paberi ebaotstarbekas kasutamine
  • Tulekahju

Timbeco osaleb Drive0 ringmajanduse projektis koostöös Taltechiga

Timbeco Ehitus OÜ ja TalTech on liitunud Drive0 innovatsiooniprojektiga, mis sai alguse juba 2019 aastal. Projekti eesmärk on leida viisid ja tehnoloogiad, mis aitaksid hoonete tervikrenoveerimise protsesse kaasajastada ja tööde teostamist kiirendada. Eesmärk on muuta kogu protsess atraktiivsemaks nii hoonete omanikele, krediidiettevõtetele ja tööde teostajatele. 2021 aasta suvel oleme terviklikult renoveerimas esimest korterelamut, mis asub Harjumaal Sauel. Sama hoone on ka valitud Drive0 innovatsiooniprojekti liikmeks ja püüame protsessi käigus võimalikult palju õppida. Vaata lisaks ->