Võta ühendust meie konsultandiga

Sotsiaalne keskkond

Tõdva-rescue

Oleme Tõdva Vabatahtliku Päästekomando toetajad. Hoiame ja kaitseme kogukonda läbi kohaliku pääste tegevuse toetamise. See on kindlus meie väikesele kohalikule kogukonnale aga ka meile endile, et päästjad on olemas, kui neid vajatakse. Vaata lisainfot ->

Hoolitseme noorte hariduse eest. Aitame leida noortel tee puidusektorisse viies läbi loenguid (üli)koolides ning pakkudes võimalust teha praktikat ja kirjutada lõputöid Timbeco ja/või puidutööstuse valdkonnas.

VisioonEdendame Eesti puidutööstust. Timbeco (endise nimega Palktare) on Eesti Puitmajaliidu asutajaliige. Liit loodi 19 sektori ettevõtte poolt 1999 aastal ning tänasel päeval kuulub liikmete hulka 58 ettevõtet. Teeme tihedat koostööd TalTech ülikooliga praktiliste loengute andmisega ja rahvusvahelise Drive0 ringmajanduse projektiga.