Maja püstitamine ja ehitamine

 

Peale eelnevate etappide edukat läbimist algab viimane, maja ehitamise etapp.

Maja püstitus

Maja püstitus tähendab seda, et tehases toodetud puitelemendid transporditakse objektile ja püstitatakse terviklikuks majakarbiks. Peale püstitust võivad alata maja sisesed ja välised ehitustööd.

Tulemus

Maja püstituse etapi lõpuks on tehases toodetud puitelemendid püstitatud terviklikuks majakarbiks. Alata võivad vajalikud maja sisesed ja välised ehitustööd – eritööd, siseviimistlus, krundi korrastamine jne.