Kvaliteedi tagamine Timbecos

 

Timbeco tagab energiasäästlike majade tootmise kvaliteeti läbi rahvusvahelise kvaliteedijuhtimise standardi ISO 9001:2015.

Ettevõtte üldine kvaliteedijuhtimine

ISO standardile vastavad Timbecos selliste osakondade töö nagu müük, projekteerimine, ost, puidu töötlemine ning elementide tootmine. ISO 9001:2015 nõuetest kinnipidamist kontrollitakse sertifitseeritud audiitori poolt kord aastas.

Tootmise kvaliteedijuhtimine

Lisaks ISO kvaliteedijuhtimisele põhineb Timbeco energiasäästlike elementmajade tootmine ainukesena Eestis ja Baltimaades ka CE vastavusdeklaratsiooni nõuetele. Sellest lähtuvalt on Timbecole välja antud CE sertifikaat. CE sertifikaat tõendab, et Timbeco elementmajades kasutatavad materjalid vastavad Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele. CE nõuetest kinnipidamist kontrollitakse sertifitseeritud audiitori poolt kaks korda aastas. Timbeco elementmajade tootmine on saanud ka Euroopa Tehnilise Tunnustuse (ETA)

Ehituse kvaliteedi tagamine

Maja õhupidavusnäitaja (n50) on otsene maja ehituse kvaliteedi näitaja. Õhupidavusega mõõdetakse konstruktsioonide õhukindlust ehk kui õhukindlalt on ehitaja konstruktsioonid omavahel sidunud. Õhukindlust mõõdetakse rõhutestiga. Samas on maja õhupidavaks tegemine seotud täiendavate töö ja materjali kuludega ning selle investeeringu tegemine sõltub kliendist. Seega sõltub maja lõplik õhupidavus ja kvaliteet nii kliendist kui ka ehitajast.

Alloleva kahe punkti rakendamisel võite olla kindlad, et teie maja on ehitatud ehitustehniliselt-ja ehitusfüüsikaliselt korrektselt ning maja piirded on isoleeritud vastavalt teie ootustele.

1. Soovitame ehituslepingus sätestada piirete õhupidavusnäitaja.

Milline on kvaliteetse ehitise õhupidavusnäitaja? Seadus otseselt ei sätesta, milline peab olema A-B või C energiaklassi maja õhupidavusnäitaja. Passiivmaja standard nõuab õhupidavusnäitajaks 0,6 (1/h). Samas võib A-energiaklassi majal olla õhupidavusnäitaja ka 6,0 (1/h). See tuleneb sellest, et maja energiamärgise arvutamisel on maja õhupidavuse näitaja vaid üks paljudest näitajatest. Meie praktika kohaselt on õhupidavusnäitaja 1,0 (1/h) väga head ehituse kvaliteedi tulemus.

2. Soovitame kaasata ehituse järelvalvet

Ehituse järelevalve on kliendi poolt kaasatud sertifitseeritud ehitusspetsialist, kelle ülesanne on kontrollida, et ehitaja teostaks töid vastavalt kehtivatele ehitusnõuetele.