Passiivmaja

Passiivmaja oli üks esimesi energiasäästliku hoone lahendusi, mis laialt tuntuks sai. Täna on passiivmajast on saanud energiasäästliku maja sünonüüm. Ja seda õigustatult.

Passiivmaja standard

Maja on passiivmaja, kui see vastab järgmistele tingimustele (passiivmaja standard):

  • energiatõhususarv ehk hoone kütmiseks ja jahutamiseks kulub aastas < 15 kWh/(m²a)
  • primaarenergia tarve – küte, soe vesi ja majapidamiseks kuluv elekter < 120 kWh/(m²a)
  • akende soojajuhtivus Uw < 0,8 W/(m²K)
  • piirete õhupidavus n50 < 0,6 korda tunnis

Passiivmaja väljakutse ehitajale

Majatootja ja ehitajate jaoks on passiivmaja juures suurimaks väljakutseks õhupidavusnäitaja (n50) saavutamine. Timbeco on juba aastaid investeerinud energiatõhusate konstruktiivsete sõlmlahenduste väljatöötamisse. Oleme enda toodetud ja püstitatud majadel järjepidevalt mõõtnud õhupidavust ja teostanud sõlmede termograafiauuringuid. Uuringutest saadud andmete ja spetsiaalse modelleerimistarkvara abil toimub Timbecos energiasäästlike konstruktiivsete sõlmede pidev arendustegevus.

Pideva arendustegevuse tulemusel on ette näidata meie poolt toodetud, ehitatud ja klientide poolt testitud passiivmaja standardile vastava õhupidavusega hooned. Võime enesekindlalt väita, et Timbeco suudab toota ja ehitada passiivmaju.

Uuesalu paarismajad