Passiivmaja

 

Passiivmaja oli üks esimesi energiasäästliku hoone lahendusi, mis laiemale avalikkusele tuntuks sai. Passiivmajad on sellised hooned, kus on ehitamisel kasutatud väga energiasäästlikke lahendusi ja materjale. Kõik saab alguse hoone asetusest päikesevalguse suhtes. Tähelepanu tuleb pöörata vundamendi ja välispiirete soojustamisele. Vältida tuleb külmasildasid, taaskasutada väljaminevat soojust. Võimalikult hästi tuleb ära kasutada päikeseenergia.  Tänaseks päevaks on passiivmajast on saanud energiasäästliku maja sünonüüm. Ja seda õigustatult.

Standard

Passiivmaja standard ise on pärit juba peaaegu 30 aastat tagusest ajast kui kaks inseneri selle idee välja käisid. Passiivmaja standardi väljatöötamise eesmärgiks oli välja pakkuda hoone kontseptsioon, mis oleks samal ajal energiatõhus, kõrge kasutusmugavusega ja majanduslikult tasuv. Passiivmaja põhiline idee on see, et kvaliteetselt ehitatud maja korral on võimalik jätta küttesüsteem välja ehitamata. Vajalik soojus tuuakse sel puhul ruumidesse ventilatsiooni sissepuhkeõhu eelsoojendamisega. Sellise mudeli rakendamisel on võimalik suur rahaline kokkuhoid küttesüsteemi väljaehitamise pealt, ning see summa on võimalik investeerida hoone soojapidavusse.

Maja on passiivmaja, kui see vastab järgmistele tingimustele (passiivmaja standard):

  • energiatõhususarv ehk hoone kütmiseks ja jahutamiseks kulub aastas < 15 kWh/(m²a)
  • küte, soe vesi ja majapidamiseks kuluv elekter < 120 kWh/(m²a)
  • soojajuhtivus akendel Uw < 0,8 W/(m²K)
  • piirete õhupidavuse näitaja n50 < 0,6 korda tunnis

Passiivmaja

Väljakutse ehitajale

Majatootja ja ehitajate jaoks on passiivmaja juures suurimaks väljakutseks õhupidavusnäitaja (n50) saavutamine. Timbeco on juba aastaid investeerinud energiatõhusate konstruktiivsete sõlmlahenduste väljatöötamisse. Oleme enda toodetud ja püstitatud majadel järjepidevalt mõõtnud õhupidavust ja teostanud sõlmede termograafiauuringuid. Uuringutest saadud andmete ja spetsiaalse modelleerimistarkvara abil toimub Timbecos energiasäästlike konstruktiivsete sõlmede pidev arendustegevus.

Pideva arendustegevuse tulemusel on ette näidata meie poolt toodetud, ehitatud ja klientide poolt testitud passiivmaja standardile vastava õhupidavusega hooned. Võime enesekindlalt väita, et Timbeco suudab toota ja ehitada passiivmaju.

Ehitus

Arhitektuur: Passiivmaja projekteerimisel on mõistlik planeerida hoone võimalikult kompaktselt, et hoida välisseinte maht võimalikult väike.

Akende paigutus: Passiivmajade puhul on parim akende paigutus lõuna suunas, et ka talvel päike sisse paistaks. Suvel seevastu peab olema võimalik päikesevalgust varjata, et toad üle ei kuumeneks.

Soojustus: Passiivmajadele projekteeritakse võimalikult paks soojustuskiht. See vähendab oluliselt läbi seinte, katuse ja põranda liikuvat soojusvoogu ja seega ka välispiirete U-väärtust.

Õhupidavus: Õhupidavus on väga tähtis näitaja passiivmaja ehitamisel. Selleks, et saavutada soovitud tulemus, tuleb hoone katta õhupidava kihiga ning materjalide ja avatäidete liitekohad teipida.

Avatäidete kvaliteet ja paigaldus: Akendele ja välisustele tuleb väga suurt tähelepanu pöörata. Avatäited peavad olema väga hea kvaliteediga ning need tuleb ka korrektselt paigaldada.

Elementidest puhkemaja