Elementmajad valmivad puitelementidena Timbeco majatehases. Kõrge kvaliteediga elementmaja puhul on terve ehituse konstruktsioon tehases valmis toodetud ja monteeritakse kraana abil objektil paika, vähendades sellega oluliselt ehitusaega objektil. Elementmajad on valmistatud puitkonstruktsioonil suurelementidest, mis on kuni 12 meetrit pikad ja 2,8 meetrit kõrged. Soovi korral võivad puitelemendid eriveoste puhul olla ka suuremate mõõtmetega.

Kas puitelementidest elementmaja on energiatõhus?
Kui kiiresti paigaldatakse elementmaja?
Kas puitelementidest saab ehitada ka eramaja?

Elementmaja puitelementide tootmine

Timbeco majatehase seadmepark võimaldab toota väga erineva laiuse, kõrguse ja paksusega puitkarkassil konstruktsioonielemente (seinaelemendid, vahelaeelemendid, katuseelemendid ja rõduelemendid). Timbeco majatehase puitelemendid on sobilikud erinevat tüüpi elementmaja püstitamiseks. Timbeco elementmajad on toodetud vastavuses rahvusvaheliste ehitusnormidele ja ehitusseadustele. Kandvates konstruktsioonides kasutame tugevussorteeritud puitu (C24). Jäikuse saavutamiseks on puitelementide tapid teostatud täisautomaatsete puidutöötlusmasinatega, mis võimaldab meil sisse tappida puidust diagonaalid ja tapipesad. See suurendab oluliselt puitelemendi karkassi jäikust ja elementmajad on seeläbi vastupidavamad erinevatele koormustele.

Elementmajad-solmed

Puitkarkassil elementmajad valmivad vastavalt tellija projektile, kuid on võimalik valida ka Timbeco valmis majaprojektide hulgast. Elementmajad varieeruvad klassikalisest palkseina välimusega hoonest kuni modernse funkstiilis hooneteni välja. Ühekordsetest eramajadest kuni suurte ühiskondlike hooneteni välja.

Puitelementidest eramu

Elementhooned, mida saab ehitada puitelementidest


Puitelementidest elementhoonete eelised

Puitsõrestik tehnoloogial elementmajal on mitmete oluliste eelistega võrreldes ehitusplatsil ehitatavast majast – ehituse kiirus, rahaline kokkuhoid, kindel kvaliteet ja garantii.

Raha kokkuhoid
Raha kokkuhoid

Raha kokkuhoid

Elementmajad annavad täiendava ajalise ja rahalise kokkuhoiu. Samaaegselt tootmisega tehases võib ehitusplatsil viia läbi pinnasetöid, trasside ning vundamendiehitust. Ehitusobjektil ehitatava maja puhul ei saa enamikke töid samal ajal teha ning seetõttu pikeneb ehitusaeg oluliselt. Mida pikem on ehitusaeg seda rohkem raha kulub projekti juhtimisele ja ka näiteks ehitusobjekti valvele. Kui võtame ehituse eelarveks 120 000 eurot ning intressiks aastas 5% (pank + euribor). Suurenevad pooleaastase ehitusaja kasvades ainuüksi intressikulud kliendile umbes 3000 euro võrra (või 500 eurot kuus).

Aja kokkuhoid
Aja kokkuhoid

Aja kokkuhoid

Väga suurt rolli mängib majaehituse juures ehituse kiirus, millest sõltub kogu ehituse eelarve. Väiksemad eramu tüüpi elementmajad on võimalik püstitada 3-5 päevaga „ilmastikukindla soojustatud karbi valmidustasemesse”. Selle ajaga on hoonel värvitud voodriga soojustatud välisseinad, siseseinad, vahelagi ja katus. Mida pikem on ehitusaeg, seda suuremaks muutuvad kulutused töömeestele, objekti valve- ja kindlustustasule, prügikonteineritele ning omaniku ajale. Elementmajad on eelistatud ka seetõttu, et ehitamisprotsessis on võimalik märkimisväärselt hoida kokku ehitusele kuluvat aega. Kogu ehitusprotsess on seeläbi märkimisväärselt lühem.

Materjalide säästlik
Materjalide säästlik kasutamine

Materjalide säästlik kasutamine elementmaja ehitamisel

Maksimaalse tehasevalmidusega elementmajad on kindlasti ehitatud säästlikumalt materjale kasutades. See tähendab ka kliendile rahalist kokkuhoidu, kuna materjalide kulu on tehases maksimaalselt optimeeritud.

Tehase kvaliteet
Töö kvaliteet

Töö kvaliteet

Kõrge kvaliteediga elementmaja konstruktsioonielemendid valmivad majatehases, kus sertifitseeritud kvaliteedi- ja juhtimissüsteem tagab automaatselt kõigi materjalide valmimise lähtuvalt kvaliteeditingimustest. Tootmises testitakse üle ja vastutatakse ka kõigi nende elementmajaga tarnitavate materjalide eest, mida tehas ise ei tooda. Suure eelisena on kõik hoone materjalid ja konstruktsioonid tehase kuivades ruumides kaitstud ilmastikumõjude eest. Puitelementide pakendamisel on suurt tähelepanu pööratud. Elementmajad on seetõttu eelisseisus, et sellel on sõltumatus aastaaegadest, mis võimaldab elementhooneid ehitada aastaringselt. Elementmaja komponendid tarnitakse ehitusobjektile kaitstuna ilmastikuolude eest.

Garantii
Garantii

Garantii

Tellides elementmaja ehituse ja püstituse majatehaselt, võtab majatehas vastutuse ehituse kvaliteedi osas. Klient suhtleb turvaliselt ja probleemivabalt ainult ühe ettevõttega. Kvaliteetselt ehitatud ja püstitatud tehases toodetud elementmajal on kindlasti suurem turuväärtus. Kuna hoone ehitus vastab kõikidele normidele ja seadustele ning omab vajalikku dokumentatsiooni alates teostatud tööde aktidest, ehituspäevikutest kuni materjalide sertifikaatideni.

Kas puitelementidest hooned on energiatõhusad?

Energiatõhusad majad jagunevad laias laastus kolme gruppi:

Oluline on, et klient enne tellimuse tegemist otsustaks, kui energiatõhusat maja ta soovib. Siit algab protsess, mis määrab, millised peaksid olema konstruktsioon ning ventilatsiooni- ja küttesüsteem. Väga tähtis on ka hoone arhitektuurne lahendus ning maja paiknemine ilmakaarte suhtes. Eesti tingimustes on kõige optimaalsem ehitada A energiaklassi hooneid, mis ei nõua eriti lisainvesteeringuid. A-energiaklassi hoonete kütteenergiatarve on kuni 100 kW/m2. Parim lahendus on ehitada kohe standardist paremate näitajatega elementmajad, mille energiavajadus jääb näiteks 70-100 kW/m2 piiresse.

Elementhoonete Õhuvahetus

Terviklikult tuleb vaadelda nii seinte õhuvahetust, akende tihedust kui ka ventilatsiooni – kõik aspektid kokku koos paiknemisega mõjutavad energiatõhusust. Näiteks annavad tänapäevased soojatagastusega ventilatsioonisüsteemid energiatõhususele palju juurde. Arvesse tuleb võtta, et kogu elementmaja energiatõhusust mõjutab peale kütte- ja konstruktsioonielementide valiku ka arhitektuurne lahendus. Väga sopilise hoone energiatõhusus on väike, arvestada tuleb klaaspindade hulga ja paiknemisega ilmakaarte suhtes.
Hoone energiatõhususe puhul on mõttekas vaadata üle ka elanike tarbimisharjumused, sest see mõjutab tugevalt hoone soojapidavuse näitajat. Kontrollimatu õhuliikumisega konstruktsioonis kaasneb niiskuse liikumine, mis peale ülisuure soojakao võib tingida seina märgumise. Tagajärjeks on inimese tervisele kahjulike hallitusseente ja mädanike vohamine. Niiskusest põhjustatud kahjustuste vältimiseks peab kasutama varieeruva niiskustakistusega auru- ja õhutõkkeid. Konstruktsiooni kuivamisvõime peab olema alati suurem kui eeldatav niiskuskoormus

Aknad ja uksed muutuvad üha kvaliteetsemaks

Aeg, mil suurte klaaspindade kasutamine tähendas talvel külmetamist ja suvel väga palavat tuba, on ümber saamas. Enam ei arvestata ainult klaaspaketi soojapidavust, vaid kogu konstruktsioon (klaaspakett, raam ja leng) soojapidavust.
Timbeco Woodhouse teeb koostööd AS-iga Aru Grupp. Ettevõtte annab iga toodetava akna kohta täpsed soojapidavuse arvutused ning testib oma toodangu sooja- ja õhupidavust põhjalikult. Õhupidavuse saladus peitub ka suurel määral avatäidete paigaldusest

Elementhoonete ühupidavusvead aitab leida rõhutest

Õhu liikumisest tingitud vigade vältimiseks saab pärast õhu- ja aurutõkke ning enne sisevooderduse paigaldamist hoone õhupidavust kontrollida. Selleks tuleb teostada blower-door-test. Rõhutestis tekitatakse ukse- või aknaavasse paigaldatud ventilaatori abil hoones 50 Pa ala- või ülerõhk 50. Seejärel mõõdetakse, et mitu korda kogu ruumi õhk ühe tunni jooksul vahetub. Lubatud õhuvahetus on 3/h, passiivmajadel aga 0,6/h.

Puitelementidest konstruktsioon on suurepärane valik eramaja või paarismaja ehituseks

Konstruktsiooni valikud

Elementmajad on reeglina püstitatud 100% puitelementidest. Maja projektid lehekülg annab hea ülevaate puitmaja võimalustest ja seeläbi leida endale sobiv lahendus elementmaja ehitamiseks. Maja projekti nimes olev number tähistab (neto) põrandapinna suurust. Kõik Timbeco kodulehel olevad projektid on mugandatavad ehitamaks nii tava-elementmaja, kui ka moodulmaja konstruktsiooniga.

Individuaalne arhitektuur

Kui Sa meie maja projektide hulgast endale sobivat lahendust ei leia, on olemas võimalus teostada individuaalne arhitektuurne projekt. Individuaalne elementmaja projekt tagab Sulle ainulaadse maja, mis on tehtud Sinu soove ja vajadusi arvesse võttes.

Elementmajad saab viimistleda piiramatult

Elementmajad on võimalusterohked ja viimistlemisel saab kasutades välis- või sisevoodrina erinevaid materjale ja värvilahendusi.
Välisvoodrina saab kasutada kõrge kvaliteediga palgipaneeli, puitlaudist, kivivoodrit ja krohv-viimistlust, või neid omavahel kombineerida. Kui on soov palkmaja välimusele sarnast energiatõhusat eramaja ehitada, siis ka sellisel juhul on elementmaja väga hea valik. Timbeco ThermoLog öko elementmajad saab välimuselt viimistleda sarnaselt freesitud palkmajale, kus saab kasutada hoone nurkades ka palgiriste. ThermoLog öko puitmajad on energiatõhusad, hea mikrokliimaga ja ehitatud vaid looduslikest materjalidest.

Siseviimistlusel saab valida loodusliku Fermacelli kipskiudplaadi, puitvooderduse vahel või otsustada mõne muu materjali kasuks.

MIKS TELLIDA ELEMENTMAJAD MEILT?

Meil on majasisene projekteerimisüksus, mis loob lahendusi või aitab olemasolevaid lahendusi teostada. Kasutame tellija jaoks mugavat 3D projekteerimisprogrammi, mis on mõeldud ka hilisemaks püstitusjuhiseks.

Meie elementkonstruktsioonide tootmine on vastavuses rahvusvahelistele ISO standarditele. Kasutame CE märgistusega ja kõrge kvaliteediga puitu. Jäikuse saavutamiseks on elementide tapid teostatud täisautomaatsete puidutöötlusmasinatega. Oleme paindlikud ja suudame komplekteerida elemendid vastavalt tellija vajadusele. Meie seadmepark võimaldab toota väga erineva laiuse, kõrguse ja paksusega konstruktsioonielemente.

Organiseerime ise või aitame leida elementkonstruktsioonide transporti. Omame pikaajalisi logistika partnereid, kellega toimib meil pidev koostöö. Meie tütarettevõteTimbeco Ehitus, on spetsialiseerunud elementmajade püstitamisele. Aastatepikkuse ehituskogemuse tulemusel, anname Timbeco Ehituse poolt püstitatud hoonetele tehasegarantii.


Uuesalu paarismajad valmivad allpool olevas videos