Timbeco Woodhouse elementmajad valmivad suurelementidena tehases. Kõrge kvaliteediga elementmaja puhul on terve konstruktsioon (nt. välissein koos uste ja akendega või katus) tehases valmis ehitatud ja monteeritakse tõstemehhanismiga paika, vähendades oluliselt ehitusaega. Elementmajad on valmistatud puitelementidest, mis on kuni 12 meetrit pikad ja 2,8 meetrit kõrged (mis on eriveoste puhul ka kõrgemad).

Kas puitelementidest maja on energiatõhus?
Kui kiiresti paigaldatakse elementmaja?
Kas elementidest saab ehitada ka eramaja?

Elementmajad ja tootmine

Timbeco elementmajad on toodetud vastavuses rahvusvaheliste ehitusnormidele ja seadustega. Kandvates konstruktsioonides kasutame tugevussorteeritud puitu (C24). Jäikuse saavutamiseks on elementide tapid teostatud täisautomaatsete puidutöötlusmasinatega, mis võimaldab meil sissetappida puidust diagonaalid ja tapipesad. Elementhooneid on võimalik toota vastavalt tellija projektile.

Uuesalu-elementmajadElementmaja eelised

Puitsõrestik tehnoloogial elementmajad on mitmete oluliste eelistega võrreldes ehitusplatsil ehitatavast majast – ehituse kiirus, rahaline kokkuhoid, kindel kvaliteet ja garantii.

raha
Raha kokkuhoid

Raha kokkuhoid

Elementmajad annavad täiendava ajalise ja rahalise kokkuhoiu ka seeläbi, et samaaegselt tootmisega tehases võib ehitusplatsil viia läbi pinnasetöid, trasside ning vundamendiehitust. Ehitusobjektil ehitatava maja puhul ei saa enamikke töid samal ajal teha ning seetõttu pikeneb ehitusaeg oluliselt. Kui võtame ehituse eelarveks 120 000 eurot ning intressiks aastas 5% (pank + euribor), suurenevad pooleaastase ehitusaja kasvades ainuüksi intressikulud kliendile umbes 3000 euro võrra (või 500 eurot kuus).

aeg
Aja kokkuhoid

Aja kokkuhoid

Kõige tähtsamaks on ehituse kiirus, millest sõltub kogu ehituse eelarve. Elementmajad on võimalik püstitada 3-5 päevaga „ilmastikukindla soojustatud karbi“ valmidustasemesse ehk selle ajaga on hoonel värvitud voodriga soojustatud välisseinad, siseseinad, vahelagi ja katus. Mida pikem on ehitusaeg, seda suuremaks muutuvad kulutused töömeestele, objekti valve- ja kindlustustasule, prügikonteineritele ning omaniku ajale. Elementmaja ehitamisel on võimalik märkimisväärselt hoida kokku ehitusele kuluvat aega, et kogu ehitusprotsessi lühendada.

materjal
Materjalide säästlik kasutamine

Materjalide säästlik kasutamine

Maksimaalse tehasevalmidusega elementmajad on kindlasti ehitatud säästlikumalt materjale kasutades, mis tähendab kliendile rahalist kokkuhoidu, kuna materjalide kulu on tehases maksimaalselt optimeeritud.

kvaliteet
Töö kvaliteet

Töö kvaliteet

Kõrge kvaliteediga konstruktsioonielemendid valmivad tehases, kus sertifitseeritud kvaliteedi- ja juhtimissüsteem tagab automaatselt kõigi materjalide valmimise lähtuvalt kvaliteeditingimustest. Tootmises testitakse üle ja vastutatakse ka kõigi nende majaga tarnitavate materjalide eest, mida tehas ise ei tooda. Suure eelisena on kõik hoone materjalid ja konstruktsioonid tehase kuivades ruumides kaitstud ilmastikumõjude eest ning ka nende pakendamisel on sellele suurt tähelepanu pööratud. Elementmajad on seetõttu eelisseisus, et sellel on sõltumatus aastaaegadest, mis võimaldab elementhooneid ehitada aastaringselt.

garantii
Garantii

Garantii

Tellides maja ehituse ja püstituse majatehaselt, võtab majatehas vastutuse ehituse kvaliteedi osas ning klient suhtleb turvaliselt ja probleemivabalt ainult ühe ettevõttega. Kvaliteetselt ehitatud ja püstitatud tehasemajal on kindlasti suurem turuväärtus, kuna ehitus vastab kõikidele normidele ja seadustele ning omab vajalikku dokumentatsiooni alates teostatud tööde aktidest, ehituspäevikutest kuni materjalide sertifikaatideni.

Milline on energiatõhusad elementmajad

Energiatõhusad majad jagunevad laias laastus kolmeks:

  • A energiaklassi hooned
  • Madalenergiamajad
  • Passiivmajad

Oluline on, et klient enne tellimuse tegemist otsustaks, kui energiatõhusat elementmaja ta soovib. Siit algab protsess, mis määrab, millised peaksid olema konstruktsioon ning ventilatsiooni- ja küttesüsteem, samuti hoone arhitektuurne lahendus ning maja paiknemine ilmakaarte suhtes. Eesti tingimustes on kõige optimaalsem ehitada A energiaklassi hooneid, mis ei nõua eriti lisainvesteeringuid, kuid samas on nende kütteenergiatarve väike, kuni 100 kW/m2. Parim lahendus on ehitada kohe standardist paremate näitajatega elementmajad, mille energiavajadus jääb näiteks 70-100 kW/m2 piiresse.

Õhuvahetus

Terviklikult tuleb vaadelda nii seinte õhuvahetust, akende tihedust kui ka ventilatsiooni – kõik aspektid kokku koos paiknemisega mõjutavad energiatõhusust. Näiteks annavad tänapäevased soojatagastusega ventilatsioonisüsteemid energiatõhususele palju juurde. Arvesse tuleb võtta, et kogu elementmaja energiatõhusust mõjutab peale kütte- ja konstruktsioonielementide valiku ka arhitektuurne lahendus. Väga sopilise hoone energiatõhusus on väike, arvestada tuleb klaaspindade hulga ja paiknemisega ilmakaarte suhtes.
Hoone energiatõhususe puhul on mõttekas vaadata üle ka elanike tarbimisharjumused, sest see mõjutab tugevalt hoone soojapidavuse näitajat. Kontrollimatu õhuliikumisega konstruktsioonis kaasneb niiskuse liikumine, mis peale ülisuure soojakao võib tingida seina märgumise. Tagajärjeks on inimese tervisele kahjulike hallitusseente ja mädanike vohamine. Niiskusest põhjustatud kahjustuste vältimiseks peab kasutama varieeruva niiskustakistusega auru- ja õhutõkkeid. Konstruktsiooni kuivamisvõime peab olema alati suurem kui eeldatav niiskuskoormus

Aknad ja uksed muutuvad üha kvaliteetsemaks

Aeg, mil suurte klaaspindade kasutamine tähendas talvel külmetamist ja suvel väga palavat tuba, on ümber saamas. Enam ei arvestata ainult klaaspaketi soojapidavust, vaid kogu konstruktsioon (klaaspakett, raam ja leng) soojapidavust.
Timbeco Woodhouse teeb koostööd AS-iga Aru Grupp, kes annab iga toodetava akna kohta täpsed soojapidavuse arvutused ning testib oma toodangu sooja- ja õhupidavust põhjalikult. Õhupidavuse saladus peitub ka suurel määral avatäidete paigaldusest

Õhupidavusvead aitab leida rõhutest

Õhu liikumisest tingitud vigade vältimiseks saab pärast õhu- ja aurutõkke ning enne sisevooderduse paigaldamist kontrollida elementmajad on õhupidavad ehk tuleb teha blower-door-test.
Rõhutestis tekitatakse ukse- või aknaavasse paigaldatud ventilaatori abil hoones ala- või ülerõhk 50 Pa ning seejärel mõõdetakse, mitu korda kogu ruumi õhk ühe tunni jooksul vahetub. Lubatud õhuvahetus on 3/h, passiivmajadel aga 0,6/h.

Puitkarkassil elementmajad on suurepärane valik eramaja või paarismaja ehituseks

Konstruktsiooni valikud

Elementmajad on reeglina püstitatud 100% puitelementidest. Maja projektid lehekülg annab hea ülevaate puitmaja võimalustest ja seeläbi leida endale sobiv lahendus. Maja projekti nimes olev number tähistab (neto) põrandapinna suurust. Kõik majade projektid on mugandatavad ehitamaks nii tava-elementmaja, kui ka moodulmaja konstruktsiooniga.

Individuaalne arhitektuur

Kui Sa meie maja projektide hulgast endale sobivat lahendust ei leia, on olemas võimalus teostada individuaalne arhitektuurne projekt. Individuaalne maja projekt tagab Sulle ainulaadse maja, mis on tehtud Sinu soove ja vajadusi arvesse võttes.

Elementmaja viimistluse võimalused

Elementmajad on võimalusterohked ja viimistlemisel saab kasutades välis- või sisevoodrina erinevaid materjale ja värvilahendusi.
Välisvoodrina saate kasutada kõrge kvaliteediga palgipaneeli või püstlaudist, soovi korral ka kivivoodrit ja krohv-viimistlust, või neid omavahel kombineerida. Siseviimistlusel saate valida loodusliku Fermacelli kipskiudplaadi ning puitvooderduse vahel või otsustada mõne muu materjali kasuks. Timbeco elementmajad on võimalik ehitada välimuselt sarnased freesitud palkmajale, kus saab kasutada hoone nurkades ka palgiriste.


Vaata kuidas paigaldatakse majaelemente


Näited tehtud töödest