Võta ühendust meie konsultandiga

Tehaseline rekonstrueerimine

Kortermajade kiiremaks rekonstrueerimiseks on võimalik kasutada tehases toodetud fassaadielemente. Spetsiaalselt Eesti kortermajade tarbeks välja töötatud elementidele lisatakse tootmise käigus soojustusvill, ventilatsioonisüsteemid, aknad ja fassaadimaterjal ning need kinnitatakse maja seinale kraana abil. Reeglina rekonstrueeritakse hetkel Eestis fassaadielementidega kuni 5 korruselisi korterelamuid, kuid töös on ka lahendused kõrgematele hoonetele. See ehitusmeetod võimaldab kortermaju rekonstrueerida märkimisväärselt kiiremini ning puudub vajadus ehitustellingute paigaldamiseks ning akende katmiseks.

Tehaselise rekonstrueerimise protsessi käigus ei teki ootamatuid lisakulutusi: projekteerimis-ehitushankena on ühistul üks partner, kes vastutab projekteerimise, elementide tootmise ja ehitustööde eest.

Tehaselise rekonstrueerimise protsess koos vajalike Kredexi linkidega

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Rekonstrueerimistoetused Eestis

Renoveerimine

KredEx avas 2023 aastal rekonstrueerimistoetuse, mis on mõeldud korteriühistutele, kus on minimaalselt kolm korterit, ning hoone peab olema ehitusregistri järgi kasutusele võetud 2000. aastal või varem. Üksikute tööde jaoks antakse toetust ka uuematele elamutele. Kasutuselevõtmise aasta piirang puudub, kui toetusega tahetakse näiteks asendada korterelamu gaasi- või elektrikütteseade taastuvenergia seadmega. Samuti on KredEx valmis toetama kaugküttevõrguga ühendamist.

Kredexi toetuste jagamine

Renoveerimistoetuste projekti 2022-2027 kogumaht on kokku 366 miljoni eurot mida jagatakse välja etappide kaupa. Toetusteks on kavandatud 330 miljonit eurot ja renoveerimislaenudeks 36 miljonit eurot. Laenu pakutakse eelkõige maapiirkondades asuvatele ühistutele, kes pangast laenu ei saa. 2023 aastal jagati renoveerimistoetusega korterelamutele renoveerimiseks 80 miljonit eurot. 2024 toetuste kohta ei ole veel andmeid, kuid uue vooru kohta soovitame jälgida Kredexi veebilehte siit.

Rekonstrueerimistoetus Tallinnas, Tartus ja nendega piirnevates lähivaldades

Tallinnas ja Tartus on tavarekonstrueerimisel toetuse osakaal 30% (Tallinna ja Tartuga piirnevate valdade asutusüksustes kehtib 40% toetusmäär). Tehaselise rekonstrueerimise puhul on toetusmäär 50% ning seetõttu on kõikide teostavate tööde hind ca 5-10% soodsam võrreldes tavarekonstrueerimisega, kus toetusmäär oleks 30-40%.

Rekonstrueerimistoetus Ida-Viru maakonnas

Ida-Viru maakonnas on tervikliku rekonstrueerimise toetusmäär 70% ja osalise rekonstrueerimise korra on toetus 40%. Toetuse maksimaalne summa on 1 500 000 eurot taotleja kohta. Osalisel rekonstrueerimisel toetuse piirsumma puudub. Taotlusvoor avatakse 24.01.2024 kell 9.00. Taotlusvooru rahaliste vahendite maht on 9,4 miljonit eurot. Lisainformatsiooni toetusmeetme kohta leiate siit.

Rekonstrueerimistoetus mujal Eestis

Kuna mujal Eestis on rekonstrueerimistoetus 50% tööde mahust (kui töid teostatakse tavameetodil), siis hinnanguliselt tuleb 50% toetusega tehaselise rekonstrueerimise hind 7-10% kallim.

Tehaselise rekonstrueerimise meetmesse on kaasatud neli tüüpprojekti:

 • 1-317 „hruštšovka“
 • 1-464 „Mustamäe paneelelamu“
 • 1-464 „Õismäe ja Lasnamäe paneelelamu“
 • 111-133 „Annelinna paneelelamu“

Kasulikud lingid

Mis on tehaselise rekonstrueerimise eelised?

 • Täpsus töödes. Enne projekteerimistöödega alustamist tehakse hoonest laserskanneerimise abil 3D mudel, mis on aluseks fassaadielementide tootmisele tehases. Projekt-dokumentatsioon on tööprojekt – põhjalik dokument, mis aitab planeerida kogu töö ette ja aitab seeläbi vältida üllatusi.
 • Elukvaliteedi säilimine. Maja fassaadi uuendamine toimub kiirelt ja hoonet ei kaeta läbipaistmatu kilekattega: tellinguid pole vaja püsti panna, sest fassaadielementide paigaldamine toimub kraana abil. Fassaadielemendid tuuakse platsile tööde teostamise järjekorras. Seeläbi on ehitusplatsil vähem ehitusmaterjale ja prügi.
 • Hinnagarantii. Terviklahendusest tuleneb kindlus, et protsessi käigus ei teki ootamatuid lisakulutusi: projekteerimis-ehitushankena on ühistul üks partner, kes vastutab projekteerimise, elementide tootmise ja ehitustööde eest.
 • Parem kvaliteet. Elemendid valmistatakse tehase kontrollitud keskkonnas ja elementide paigaldus ehitusplatsil on kiire, mis aitab vältida ehitustööde aegseid ilmastikust tingitud probleeme.
 • Suurem toetus. Tehaselise rekonstrueerimise kasuks otsustajatel hüvitatakse 50% tööde maksumusest.

Timbeco väärtuspakkumine tehaselise rekonstrueerimise projektides

Oleme 30-aastase tegevusajaloo jooksul teostanud sadu erineva suurusega ehitusprojekte, mis püstitatud nii elementidest kui moodulitena. Omame pikaajalist kogemust hübriidkonstruktsioonide ja puitelementide ühendamisel, ning siinkohal on väljapaistvamaks näiteks kõrghooned Norras ja Helsingi uus raamatukogu. Lisaks uutele hoonetele oleme rekonstrueerinud fassaadielementidega kortermaja Sauel -> LINK ja alustanud uue rekonstrueerimisprojektiga Raplamaal. Mõlemad hooned ka valitud teaduskoostöö raames uurimisobjektideks ja tänu neile oleme saanud suurel hulgal teadmisi tehaslike rekonstrueerimisprojektide edukaks täideviimiseks.

Timbeco suurimad eelised:

 • Tänu pikaajalisele kogemusele suudame pakkuda kvaliteetseid lahendusi.
 • Koostöös ülikoolidega oleme välja töötanud toimivad fassaadilahendused.
 • Osaleme teadusprogrammides Drive0 ja Drastic.
 • Omame koostööpartnereid kõikjal Eestis rekonstrueerimisprojektide edukaks elluviimiseks
 • Timbeco valiti 2022 aastal Eesti jätkusuutlikuimaks ettevõtteks ja seetõttu on meie prioriteet pakkuda klientidele läbiproovitud ning LCA analüüsiga varustatud lahendusi.
 • Tehnilistel konsultantidel, ühistu halduritel ja omanikujärelevalvetel on võimalik tulla tutvuma Timbeco tehasega ja oleme valmis koostöös leidma sobivaima rekonstrueerimislahenduse.
 • Meie klientidel on võimalik tulla tutvuma Timbeco tehase võimalustega ja oleme valmis panustama ka KÜ liikmete teadlikuse suurendamisse tehaselise rekonstrueerimislahenduste osas.
 1. Kortermaja rekonstrueerimistööde etappide kirjeldus-> ETAPID
 2. Tehniliste konsultantide kontaktid -> KONSULTANDID
 3. Avaliku konkursi alusdokument -> ALUSDOKUMENT

Kortermaja rekonstureerimine Sauel

Võtke meiega ühendust

Simmo Kikkas
Tehaselise rekonstrueerimise konsultant

renoveerimine@timbeco.ee

+372 519 86 005