VISIOON 

Juhtiv puitmajade tootja Euroopas

MISSIOON 

Ettevõte, kes annab puidule tuleviku

 

VÄÄRTUSED

1. Kvaliteet ja kogemus

• Me ei tee järeleandmisi toodete ja teenuste kvaliteedis ning vastutame üleantava tulemuse eest.
• Me ei anna katteta lubadusi.
• Me teame, et pikaajalise koostöö ja parima kliendikogemuse võti peitub usalduses, vastutuse võtmises ja professionaalsuses.

2. Ausus ja läbipaistvus

• Hindame läbipaistvat, vastutustundlikku, ausat ja eetilist käitumist.
• Käsitleme edastatud infot konfidentsiaalselt ja turvaliselt
• Töötajad omavad infot ettevõtte käekäigust

3. Professionaalne meeskond ja koostöö

• Iga tiimiliige on oluline, ühtse meeskonnana saavutame kokkulepitud eesmärgid.
• Väärtustame erialast professionaalsust ja panustame järjepidevalt kompetentside arendamisse.

4. Lahendustele orienteeritus

• Iga tiimiliige on oluline, ühtse meeskonnana saavutame kokkulepitud eesmärgid.
• Väärtustame erialast professionaalsust ja panustame järjepidevalt kompetentside arendamisse.

5. Turvaline töökeskkond

• Väärtustame turvalist ja korras töökeskkonda, panustades tööohutusse eesmärgiga hoida ära tööõnnetused