SOODUSTUSED

HARIDUS

  • Ettevõte maksab bakalaureuse- ja magistriõppe lõpetanutele preemiat
  • 1. septembril on algklassides õppivate laste vanematel tasustatutud vaba päeva

ÜHISÜRITUSED

  • Vähemalt 5x aastas on võimalus koos kolleegidega võtta ette ühiseid spordi- ja seiklusüritusi. Koos meeskonnaga osaleme Võhandu maratonil, mängime discgolfi ja harrastame erinevaid pallimänge. Kui huvitavad aga põrinad, siis püüame igal aastal käia enduurotsiklitega või mootorkelkudega sõitmas.

PAINDLIK TÖÖKORRALDUS

  • Et töö ja pereelu oleks tasakaalus pakume paindlikku tööaega ja töötegemise viise
  • Sport on Timbecos ausees ja maksame ka sporditoetus

OLEME OMA TÖÖTAJATELE TOEKS

  • Isiklike kaotuste korral on tagatud 5 tasustatud vaba päeva, et võtta aega oma perele
  • Toetame rahaliselt nii kurbasid sündmuseid (matused) kui ka rõõmsamaid (lapse sünd)
  • Tähistame ja rõõmustame koos oma töötajatega nende isiklike sündmuste puhul (koolilõpetamine, sünnipäevad jne)

VÄÄRTUSTAME PIKAAJALISI TÖÖTAJAID

  • Väärtustame pikaajalist töösuhet, tunnustame tööstaaži täitumisi