Fassaadielemendid vastavalt tellija projektile maksimaalses valmiduses ja koos avatäidetega. Fassaadielementides kasutatavad materjalid on sertifitseeritud vastava materjali tootja poolt. Enamasti kasutatakse fassaadielemente korruselamute välisperimeetri avatäite- ja soojustuselemendina. Enamlevinud kasutusvaldkond on monoliitsete ja monteeritavast betoonist ehitiste juures, kus hoone kandvad postid ja vahelaed valmistatakse betoonist. Suurte hoonete ehitamisel aitab fassaadielementide kasutamine oluliselt suurendada ehituseprotsessi kiirust.

Timbeco fassaadielemendi välisviimistlusena saab kasutada kõiki levinud fassaadiviimistlus-võimalusi: kivivooder, krohv, ehitusplaat, vineer, puitlaudis jne. Tarnime kliendi soovi korral ka viimistlemata fassaadielemente. Sellisel juhul toimub fassaadi lõplik viimistlemine objektil kohapeal. Samuti paigaldatakse kohapeal ka kõik avatäited.


Case study

Torgkvartalet kaubanduskeskus Norras 2017.  Timbeco võttis osa Stjørdal Torgkvartalet kaubanduskeskuse ehitusprojektist Norras Trondheimi kesklinnas. Olemasoleva kaubanduskeskuse laiendus hõlmas endas uut kolmekorruselist kaubanduspinda 14 000m² ja garaaži 175 autole. Kaubanduskeskuse ehitusel oli mitmeid suuri väljakutseid, kuid lõpptulemus ületas tellija ootusi. Hoone võitis Aasta Tehasemaja 2018 konkursil preemia erilahenduse eest. Vaata lisaks->

Torgkvartaleti-kaubanduskeskusTorgkvartalet

 

 

 

 

 


Timbeco standard välisseina elemendi kihid

 • Voodrilaud või kivi – ja krohvvoodri alusplaadist
 • Tuulutuslatt 20×45
 • Tuuletõke
 • Kandev tapitud seinakarkass/soojustusmaterjal
 • Niiskustõke
 • Karkass ja lisasoojustus
 • Sisemine vooderdus (puitlaudis, kipsplaat (Gyproc / Knauf)
 • Aknad ja uksed paigaldatud elementi koos piirdeliistude ja veeplekkidega

Levinumate välisseina lahenduste võrdlus

Puitelemendi kihid

 • Laudis või muu fassaadimaterjal
 • Ventileerimata õhk-ava: 20 mm
 • Tuuletõkke kips: 9,5mm
 • Soojustus: 200 mm
 • Polüesterkile: 0.2 mm
 • Soojustus: 50 mm
 • Kipsplaat: 13 mm

Betoonelemendi kihid

 • Sisekiht 150 mm betooni
 • Klaasvill soojustus 200 mm
 • Väliskiht 70 mm betooni

Ehitusplokist fassadi kihid

 • 500mm Bauroc Ecoterm+
 • Siseviimistlus: tasanduskrohv, pahtel, värv
 • Välisviimistlus: krohv

Puitelementidest, betoonist ja ehitusplokkidest fassaadilahenduste võrdlus

PUITELEMENT BETOONELEMENT EHITUSBLOKK
U-väärtus
U=0,157
U=0,19
U=0,17
Tarindi paksus
26 cm
42 cm
50 cm
Hind avatäideteta
90 eur/m2
al 110 eur/m2
ca 100 eur/m2
Avatäidete paigaldamine
tehases
kohapeal
kohapeal
Kaal
50 kg/m2
500 kg/m2

200 kg/m2
Transport (elementi rekkas)
200m2
50m2
120m2
Tõsteseadmete rendikulu
50 eur/h
50 - 100 eur/h
30 - 50 eur/h
Siseviimistluse hind
12,5 eur/m2
23 eur/m2 tasanduskrohv
23 eur/m2 tasanduskrohv
Konstruktsiooni püstitamine (3 meest)
200 m2 päevas
200 m2 päevas
35 m2 päevas
Tulepüsivus
60 EI
90 EI
240 EI