Elementhoonete energiatõhusus

Energiatõhususe all mõtleme kontrollitud õhu liikumist konstruktsioonis. Kontrolli saavutamine õhu liikumise üle ongi tänapäevase energiasäästliku ehituse põhieesmärk. Kontrollimatu õhuliikumisega konstruktsioonis kaasneb ka niiskuse liikumine. Lisaks ülisuurele soojakaole seinakonstruktsioon märgub ning tagajärjeks on kahjustused: hallitusseened, mädanikud vms. Siseõhus lendlevad hallitusseente eosed on väga kahjulikud inimese tervisele. Niiskusest põhjustatud kahjustuste vältimiseks peab kasutama varieeruva niiskustakistusega auru- ja õhutõkkeid.

Konstruktsiooni kuivamisvõime peab olema alati suurem kui eeldatav niiskuskoormus. Kaasaegsetes konstruktsioonides ei tohi enam kasutada lihtsat aurutõket, vaid sertifitseeritud auru – ja õhutõkkesüsteeme.

Kuidas me tagame elementmajade energiatõhususe

Kasutame spetsiaalseid teipe avatäidetele ja nurga liidestele ning looduslik lateksi põhine liim õhu – ja aurutõkkepaberi servade kinnitamiseks betooni ja puidu külge.

Kasutame sertifitseeritud õhu – ja aurutõkkesüsteeme. Sertifi kaat kinnitab süsteemi otstarvet ning vananemiskindlust. See on vajalik, sest energiamärgis väljastatakse kümneks aastaks. Kümne aasta möödumisel teostatakse energiaaudit uuesti ning siis on valede materjalide kasutamisest tingitud vigade kõrvaldamine väga keeruline ning kulukas.

Väga oluline on õhu – ja aurutõkke süsteemi kvaliteetne paigaldus vastavalt ettenähtud juhistele, mis tagab maja hea õhupidavuse. Ilma kvaliteetse ja hoolsa paigalduseta maja õhupidavust ei saavutata..

Meie poolt toodetud ja ehitatud elementhoone energiasäästlikkust kontrollime sertifitseeritud rõhutestidega.Õhuliikumisest tingitud vigade vältimiseks on maja ehitades vajalik pärast õhu – ja aurutõkke ning kindlasti enne sisevooderduse paigaldamist teostada õhupidavuse kontroll ehk Blower-Door rõhutest. Enne sisevooderduse paigaldamist ja siseviimistluse tegemist on võimalik avastatud õhulekkeid parandada, mis selgusid rõhutesti tegemisel.
Rõhutest viiakse läbi rõhuerinevusmeetodil nn. Blower-Door abil, millega tekitatakse ukse või akna avasse paigaldatud ventilaatori abil hoones ala – või ülerõhk 50Pa. Seejärel mõõdetakse mitu korda kogu ruumi õhk ühe tunni jooksul vahetub (1/h). Lubatud õhuvahetus on 3/h, passiivmajadel aga 0,6/h. Erinevalt termokaamerast saab Blower-Door testi kontrolli teostada igal aastaajal.

TEIPIMINE

  1. Katuse ja seina ühenduse aluskate kaetakse ülekattega
  2. Aurutõkkepaberi ühenduskohad, akende ümbrus , katuse, seina ja vahelae ühendused teibitakse
  3. Akna ümber olev aurutõke kinnitatakse karkassile.