Elementhoonete rõhutestid

Meie poolt toodetud ja ehitatud elementhoone energiasäästlikkust kontrollime sertifitseeritud rõhutestidega. Õhuliikumisest tingitud vigade vältimiseks on maja ehitades vajalik pärast õhu – ja aurutõkke ning kindlasti enne sisevooderduse paigaldamist teostada õhupidavuse kontroll ehk Blower-Door rõhutest. Enne sisevooderduse paigaldamist ja siseviimistluse tegemist on võimalik avastatud õhulekkeid parandada, mis selgusid rõhutesti tegemisel.
Rõhutest viiakse läbi rõhuerinevusmeetodil nn. Blower-Door abil, millega tekitatakse ukse või akna avasse paigaldatud ventilaatori abil hoones ala – või ülerõhk 50Pa. Seejärel mõõdetakse mitu korda kogu ruumi õhk ühe tunni jooksul vahetub (1/h). Lubatud õhuvahetus on 3/h, passiivmajadel aga 0,6/h. Erinevalt termokaamerast saab Blower-Door testi kontrolli teostada igal aastaajal.