Võta ühendust meie konsultandiga

Puitelementidest hoonete püstitamine

Kandval puitelementidest karkassil oleme püstitanud kuni 3-korruselisi hooneid. Ideaalselt sobib selline ehitusviis eramute püstitamiseks, kuid oleme ehitanud nii rida- ja korterelamuid kui ka avalikke hooneid (näiteks lasteaiad, kontorihooned ja koolid). Siin räägib puitelementidest hoone ehitamise kasuks ajaline kokkuhoid. Samal ajal, kui ehitusobjektil käivad pinnase- ja betoonitööd, toimub tehases elementide tootmine, et need siis täpselt ja õigeaegselt objektile tarnida ning koheselt paigaldada. Oleme ehitanud puitelementidest avalikke hooneid „võtmed kätte“ lahendusena vähem kui 6 kuuga alates lepingu sõlmimisest. Koolide-lasteaedade puhul kui ajaline surve on suur (lapsed peavad sügisel õigeaegselt kooli minema), siis on kiirus oluline ning elementidest ehitamine annab märkimisväärse ajalise kokkuhoiu.


Ehitus

Elementide transport objektile

Ilmastikukindlad puitelemendid transporditakse objektile veoautoga ja tõstetakse kraana abil paika. Kõik elemendid on tehases varustatud sobivate tõsteaasadega, et teha elementide tõstmine kiireks ja sujuvaks.

Fassaadilahendused

Puitelemendid on reeglina varustatud fassaadikattega ja paigaldatud on avatäited. Fassaadikatte ühenduskohad viimistletakse objektil kohapeal.

Seinaelementide monteerimine

Seinaelemendid kinnitatakse vundamendile ja ühendatakse omavahel ühtseks tervikuks. Kuni 2-korruselised eramud ja paarismajad saavad terviklikuks majakarbiks 5-7 päevaga. Peale püstitust saavad alguse maja sisetööd ja välised viimistlustööd.

CLT

CLT kasutamine kandvate konstruktsioonide ehitamisel

Seinte ja vahelagede ehitamisel saab osaliselt või läbinisti kasutada CLT (ristkihtpuit) lahendusi, metallkarkassi või kombineerida neid osaliselt betooniga. Meieni jõuab järjest enam kliente, kes on keskkonnasäästliku ja innovaatilise ehitusviisi kasuks otsustanud kuna neile sobib CLT ja puitelementide ühendamine ideaalselt. Rootsis oleme püstitanud mitmeid CLT ja puitkarkassist elementidest hübriidkonstruktsiooniga lasteaedu, koole ja vanadekodusid.

Katuse-paigaldamine-puithoonele

Katuseelementide paigaldus

Peale  seinte paigaldamist saab alustada katuseelementide paigaldustöödega. Katuseelemente saab tehaslikult toota nii lamekatustele kui viilkatusega hoonetel. Lamekatuste puhul saab eelnevat tehases kogu materjali elementidele kinnitada ja objektil kohapeal toimub vaid vuukide tihendamine.

Vahelaeelemendid

Sisetööd saavad alguse

Sõltuvalt objektist on siseseinad juba eelnevalt tehases kaetud sobiliku kattematerjaliga (näit. kipsplaat) või paigaldatakse see objektil kohapeal. See sõltub osaliselt ka eritööde teostamise vajadusest (nõrkvoolutööd, elektrikaablid ja torutööd). Elementkonstruktsioonide puhul pakume maksimaalset tehaslikku valmidustaset, mille hulka kuulub elektrijuhtmete vedamiseks jaoks vajalike jäikade torude ja tooside paigaldamine lähtuvalt kliendi poolt koostatud elektriprojektist. Vaata lisaks ->


Näited tehtud töödest

Oleme ehitanud üle 2500 puithoone 25 riiki
Müügikonsultandid on kõik inseneri haridusega
Meie meeskonnas on 12 projekteerijat