Elementmajade hinnad

Käesolevad paketid kehtivad Timbeco poolt pakutavatele elementmajadele.

Põhipakett

Põhipakett koos püstitusega – bruto põrandaruutmeetri hind jääb olenevalt projektist vahemikku 800 eurot (pluss 22% käibemaks).
Põhipaketi tulemusel saab klient soojustatud välisseintega ilmastikukindla majakarbi. Põhipakett on mõeldud ennekõike iseehitajale. Tarnepakett sisaldab maja komponente, millega saab ehitada maja kiirelt ilmastikukindlaks. Paketis sisalduvad soojustatud välisseinaelemendid koos uste-akendega, kandvate siseseinte karkass, terrass/rõdu, vahelae kandekonstruktsioon ning katusekonstruktsioon koos aluskattega.

Põhipaketti kompleksust illustreerib allpool olev pilt, millises etapis maja põhipaketiga saab – maja on valmis sarikapeo pidamiseks! Põhipakett

Täispakett

Täispakett koos püstitusega – bruto põrandaruutmeetri hind jääb olenevalt projektist vahemikku 1100 eurot (pluss 22% käibemaks).
Täispaketi tulemusel saab juba väljast valmis soojustatud ja õhukindla maja. Teha jäävad sise- ja eritööd. Pakett sisaldab eelvärvitud välisvoodriga välisseinaelemente koos uste/akendega, kandvaid siseseinu, vahelage ning soojustatud katust koos katusekattematerjalidega. Standardina tarnitakse Täispaketi kandvad konstruktsioonid elementidena. Kõik materjalid on paigaldatud tehases elementi. Lähtuvalt majatüübist võidakse tarnida osad konstruktsioonid objektile paigaldusvalmis materjalidena. See tagabi parima hinna ja ehituskiiruse. Kõrvalolev pilt illustreerib täpselt, millises etapis maja klient täispaketiga saab. Täispaketiga saab klient ka valmis rõdu ja terrassi, mida pildil ei ole näidatud.

Eramu

 • Timbeco.ee kodulehel toodud majaprojektide hinnad on esialgsed. Lõpliku hinna saamiseks palun võta meiega ühendust, näiteks kõrval lahtris asuva Hinnapäring kontaktvormi kaudu.
 • Hind kehtib Timbeco tava-elementmaja konstruktsioonile.
 • Hind kehtib pakettides toodud komplektsusele.

+    kirjeldatud materjal või paigaldus sisaldub antud paketis

–    kirjeldatud materjal või paigaldus ei sisaldu antud paketis

v    on võimalik tellida paketile lisaks, paketi hinnas ei sisaldu

Pakettide kirjeldus

Põhipakett Täispakett
1. PLAATVUNDAMENT
Hoone telgede mahamärkimine V +
Kaevetööd: kasvupinnasekoorimine, tagasitäide liiva ja killustikuga V +
L-Ploki paigaldus V +
Soojustuse paigaldus: 2×100 mm EPS 80 V +
Polüureetaan kile: Paigaldatakse ülekattega V +
Armatuur võrk: Ø6 150×150 silmaga V +
Betoneerimine: 10 cm plaadi osas ja kandvate seinte all 30 cm V +
Sokliplaat: kivipuruga 10mm V +
2. VÄLISSEINA ELEMENT (valmistamine tehases max H=2,9m; L=9m)
Välisvooder, horisontaalne peensaetud laudis UYF / S3S 21 x126/145 AB –WW eelkrunditud ja 1 x värvitud : - +
Palgipaneel PP 20x 180/190 mm, 1 x krunditud ja 1 x värvitud - V
Näriliste kaitsevõrk + +
Tuulutuslatt 20 x 45 mm + +
Tuuletõke: tuuletõkkekipsplaat 9,5 mm + +
Masintapitud kandev seinakarkass 45 x 195 koos mineraalvill soojustusega 200mm + +
Kandvad liimpuitkonstruktsioonid vastavalt tehnilisele projektile ja vajadusele (värvimata) + +
Aurutõkke kile SFS 4225 (UV kindel) soojustuskihtide vahele paigaldatav + +
Lisasoojustus: horisontaalne puitroov 45x45mm koos mineraalvillast soojustusega 50mm + +
Installatsioonilatt 20x45mm, vertikaalne (elektriinstallatsiooni kõridele) + +
Aknad ja rõduuksed, seinaelementidesse paigaldatud, Isover villasukaga tihendatud ja Siga teibiga teibitud sisepoolel + +
2.1 Töömaal paigaldatavad lisatarvikud välisseinaelementidele
Hüdroisolatsioon vundamendi ja puitosa vahele paigaldatav Isover Vario Soklitihend 200 + +
Immutatud alusvöö 185x45mm seinakarkassi ja vundamendi vahele + +
Akende- ja usteplekid, värv vastavalt tootja värvikaardile, (pikkused vastavalt avadele); - +
Uste- akende välimised piirdeliistud, põselauad (pikkused vastavalt avadele) ustele ja akendele eelkrunditud ja 1x värvitud; - +
Välisnurkade kattevõimalused: kattelauad 20 x 142 mm eelkrunditud ja 1x värvitud - +
Liimpalgist palgiristid 155 mm eelkrunditud ja 1x värvitud ainult palgipaneeliga - V
Tihendustarvikud: isover villasukk tihendid elementide liitekohtadesse, tuuletõkkeplaadi liitekohtade ühendamiseks ning loodusliku lateksi-põhine liim ECO COLL aurutõkete ühendamiseks; + +
Elementide liitekohtadesse üksikud välisvoodri materjalid vastavalt tootejoonistele; - +
3. KANDVAD SISESEINAELEMENDID (vaid tehnilistel vajadustel)
Karkass: 95 mm ning paigaldusvalmis kandvad seina liimpuitkonstruktsioonid + +
Heli isolatsioon: 100 mm mineraalvill - +
4. MITTEKANDVAD SISESEINAELEMENDID
Karkass: 42×66 mm - +
Heli isolatsioon: 100 mm mineraalvill - +
5. VAHELAGI/II KORRUSE PÕRAND (sõltuvalt tehnilistest võimalustest elemendid või pre-cut)
Põranda alusplaat – OSB 22mm + +
Vahelae talad: 195 mm ja kandvad postid + +
Heli isolatsioon: 100 mm mineraalvill - +
Ehituspaber - +
Installatsioonivahe/latt 20x45mm - +
6. KATUS (sõltuvalt tehnilistest võimalustest elemendid või pre-cut)
Katuse kattematerjal: betoon katusekivid(reakivid, harjakivid, äärekivid) - +
Puitkatus, sügavimmutatud kuusepuidust kimm 3x - V
Plekkkatus - V
Vihmaveesüsteem - V
Katuse turvatarvikud (lumetõke, katuseredel, katuseastmed) - +
Roov katusekattele 45x45mm - +
Aluskatte kinnitus- tuulutuslatt 20×45 mm + +
Katuse hingav aluskate: Divorol Universal 2S (toimib ka tuuletõkkena) + +
Kandvad katuse puitkonstruktsioonid: 290 mm või ogaplaatsarikad või -fermid koos liimpuidust tugitalade ja -postidega. Talade/postide nähtavad osad on värvimata! + +
390 mm liitsarikad V V
Soojustus 300 mm mineraalvill vastavalt kandva osa paksusele - +
Soojustus 400 mm mineraalvilla. - V
Aurutõkke kile SFS 4225 (UV kindel) - +
Installatsioonivahe/latt 20x45mm - +
Putukavõrk räästas - +
Räästa-,otsa- ja tuulekastilauad, krunditud ja 1 x eelvärvitud - +
7. TERRASS JA RÕDU
Terrassi- ja rõdupakett (Immutatud terrassilauad 28x92mm; Immutatud talad 45 x 145 mm, piirded) - +
8. AKNAD
Aknad ja rõduuksed: Saksa tüüpi sissepoole avanevad plastik aknad, 3-kordse klaaspaketiga U=1,1 W/m2K viimistlus seest-väljast valge, puhas klaasijaotus + +
Petteliistudega klaasijaotus V V
Puit-alumiinium / * puit V V
9. VÄLISUKSED
Välisuksed: väljapoole avanevad puituksed, viimistlus seest-väljast valge, koos luku ja käepidemega. + +

Hinnas sisaldub:

 • projektdokumentatsioon: maja arhitektuursed joonised- korruste põhjaplaanid, lõige, vaated, vundamendi gabariitide skeem, perspektiivvaade (ei sisaldu eelprojekti seletuskiri ja asendiplaan)
 • konstruktiivsed ehitusjoonised- konstruktsioonide tehnoloogilised lõiked ja sõlmed. Sarikate plaan koos pärlinitega või fermide plaanid. Vahelae talade plaan koos ematalade ja tugipostidega. Kandvate sõrestikseinte plaanid ja laotused, materjalide spetsifikatsioon, uste-akende spetsifikatsioon (sisaldub uste-akende tellimisel). Tugevusarvutused (vastavalt vajadusele).
 • konstruktsioonide püstitus

Hinnas ei sisaldu:

 • ehitusaegset vett
 • ehitusaegset elektrit
 • teede ehitamist
 • tööjõuga seotud majutust (kui objekt asub kaugemal kui 30 km Töövõtja aadressist)
 • CAR kindlustust
 • ehitusaegset objekti valvet töövälisel ajal

Märkused:

Välimised puitosad (välisvooder; akende/uste piirdeliistud; kattelauad välisnurkades; otsa-, räästa ja tuulekastilauad) on tehases eelvärvitud (2 kihti, krunt+ põhivärv). Kattev värv: kruntvärv „TEKNOS 2881“ , põhivärv „NORDIC EKO 3330“. Hinnas ei sisaldu teine kiht põhivärvi peale maja paigaldust (vajalik värvida 1 aasta jooksul peale paigaldust).