Tehasepakett

Põhi-pakett: soojustatud välisseintega ilmastikukindel majapakett

Põhipakett on mõeldud ennekõike iseehitajale. Tarnepakett sisaldab maja komponente, millega saab ehitada maja kiirelt ilmastikukindlaks. Paketis sisalduvad soojustatud välisseinaelemendid koos uste-akendega, kandvate siseseinte karkass, vahelae kandekonstruktsioon ning katusekonstruktsioon koos aluskattega.

Täis-pakett: väljast valmis soojustatud majapakett

Täispaketiga saab juba väljast valmis soojustatud ja õhukindla maja. Teha jäävad sise- ja eritööd. Pakett sisaldab eelvärvitud välisvoodriga välisseinaelemente koos uste/akendega, kandvaid siseseinu, vahelage ning soojustatud katust koos katusekattematerjalidega. Standardina tarnitakse Täispaketi kandvad konstruktsioonid elementidena (materjalid on paigaldatud tehases elementi), kuid lähtuvalt majatüübist võidakse tarnida osad konstruktsioonid objektile paigaldusvalmis materjalidena, tagades seeläbi parima hinna ja ehituskiiruse.