Elekter elementkonstruktsioonis

 

Pakume elementkonstruktsioonide puhul maksimaalset tehaslikkuvalmidustaset, mille hulka kuulub elektrijuhtmete vedamiseks jaoks vajalike jäikade torude ja tooside paigaldamine lähtuvalt kliendi poolt koostatud elektriprojektist. Tehases paigaldatud elektrivalmidus võimaldab nii välisseina kui ka siseseina elemendid mõlemalt poolelt katta soovitud materjaliga (laudis, kipsplaat, OSB vms) ilma, et nimetatud kihid peaks ehitusplatsil elektrijuhtmete vedamiseks uuesti lahti võtma, säästes nii oluliselt ehitusaega.

Tehases paigaldatud elektritorud tagavad võrreldes ehitusplatsiga kindlama kvaliteedi, kuna elektrikõrid on paigaldatud hoolikalt villakihtide vahel ning auru – ja tuuletõket lõhkumata, mitte villakihi peale pressides või surudes, mis vähendavad konstruktsiooni soojusnäitajaid.
Timbeco kasutab oma elementides jäikasid elektritorusid (mitte pehmeid kõrisid), mis tagavad elektrijuhtmete probleemivaba läbiveo elektrikute poolt ehitusplatsil. Jäikade elektritorude eelis võrreldes pehme kõriga on see, et läbi veetav elektrijuhe ei jää kõri keerdudesse kinni. Kõik valitud elektritorud ja toosid on külmakindlad kuni -25 kraadi juures, mis tagab, et Timbeco poolt toodetavates elementides saab elektrijuhtmeid vedada aastaringselt ka kõige külmema pakasega.
Elektritorude ja tooside läbiviigud nii aurutõkkest (sisemised toosid) kui tuuletõkkest (välimised toosid) on hoolikalt tihendatud ja teibitud spetsiaalsete õhutihendusvahendite ja teibidega, saavutamaks soovitud energiatõhusust.
Elektrikõride ja tooside paigaldamise eeltingimuseks on kliendi poolne elektriprojekt, mis peab olema valmis lepingu sõlmimise ajaks.