Elementkonstruktsiooni tulekindlus

 

Sageli arvatakse, et puitmaja on tuleohtlikum ja ebastabiilsem kui kivimaja, kuid puitmajad on võimalik ehitada sama tulekindlaks kui kivimajad. Hoonete tulepüsivusklassid ja nõuded määratakse ehitusseadusega. Kortermajadel ja avalikul hoonetele on rangemad tuleohutusnõuded kui eramajadel. Eestis on kehtestatud kõikidele eramajadel tulepüsivusklassiks TP3 ning seda nii kivi- kui ka puitmajade puhul. Enne projekteerimist on vaja teada, millisele tulekindlusele peavad maja konstruktsioonid vastama ning lähtuvalt sellest valitakse sobivad ehitusmaterjalid ja konstruktsioonilahendused.
Puitkonstruktsioonide tulekindluse suurendamisel kasutame erinevate värvitootjate (Holz Prof, Teknos vms) tulekaitse värve, mis parendavad hoonete puitelementide tuletundlikkuse klassi. Tulekindlad puidukaitsevahendid toimivad nii põlemise kui süttimise vastu ning sobib leht- ja okaspuidu töötluseks sise- ja välistingimustes. Peale puitkonstruktsioonide katmist tulekaitsevahendiga, saavutatakse tulepüsivusklass B-s1, d0/K210.
Konstruktsioone ja lahendusi on erinevaid: alates puitvoodri värvimisest tulekindlate värvidega ning lõpetades spetsiaalsete ehitusplaatidega, millega saavutatakse vastavus väga rangetele tulepüsivusnõuetele, näiteks mitme korteriga rida- või korrusmajade puhul. Viimaste puhul tuleb ka tagada, et ühes maja osas või korteris puhkenud tulekahju ei leviks teatud aja jooksul edasi teistesse korteritesse.
Puitmaja konstruktsiooni jäigastatakse mitmesuguste lahendustega, näiteks ehitusplaatidega, sissetapitud diagonaalkarkassiga ja puittappühendustega, mis tagavad konstruktsioonide stabiilsuse.
Kuigi on inimesi, kes kahtlevad puitmajade stabiilsuses, helikindluses ja tuleohutuses, tõestavad testid sageli vastupidist. Näiteks teras on tule suhtes kehvemgi materjal kui puit, sest puittalade pealispinna söestumine aeglustab kandevõime kadumist. Seega õigeid materjale kasutades pole vaja puitmajas tulekahju karta!

KUIDAS TAGAME KONSTRUKTSIOONI TULEKINDLUSE

  • Arvestame tulekindlusega juba projekteerimise käigus
  • Kasutame vesilahusel baseeruvaid värv ning lakke
  • Kasutame kõrgekvaliteedilisi ehitusplaate konstruktsiooni tulekindluse ja jäikuse saavutamiseks
  • Kontrollime enda poolt toodetud ja püstitatud majade õhukindlust sertifitseeritud rõhutestidega