Vahelaeelemendid

Tehases valmistatud puitelement vahelae kasutamine muudab ehitamise kiireks ja lihtsaks. Vahelae elementkonstruktsioon komplekteeritakse vastavalt tellija projektile kontrollitud tehase keskkonnas. Vastavalt projektile viiakse vahelae elementi sisse kõik vajalikud avad ja viigud

Karkass Helikindlus (dB) Tulekindlus REI minutites (max) Elemendi mõõdud (Max)
145 mm Rw-35/Lw-78 30 (60) min 2,4 x 6 (3 x 12) m
195 mm Rw-35/Lw-78 30 (60) min 2,4 x 6 (3 x 12) m

  • Kandev põranda alusplaat / ehitusplaat (OSB-3) 22 mm
  • Vahelae talad (tugevussorteeritud) vastavalt koormusarvutustele, talade mõõdud üldjuhul 45 x 195 (220/245) mm
  • Heliisolatsioon 200 mm (mineraalvill)
  • Ehituspaber
  • Laeroovi kinnituslatt 20 mm
  • Laevooderdus – kipsplaat, Fermacell kipskiudplaat või laevooder. Laevooderdus paigaldatakse objektil