Mis erinevused on ThermoLog ökomajal ja tavalisel karkassmajal?

 

Mis erinevused on ThermoLog ökomajal ja tavalisel karkassmajal?

ThermoLog ökomajad erinevad oluliselt tavapärasest karkassmajast, kuna ThemoLog puitmajades kasutatakse peaasjalikult looduslikke ja sertifitseerituid materjale, vastukaaluks tavapärastes karkassmajades kasutatavatele kiledele ning muudele tehismaterjalidele. ThermoLog seinakonstruktsioon on hingav, mida ei ole aga tavaline tehismaterjalidest karkass-sein.

Mis erinevused on ThermoLog ökomajal ja palkmajal?

ThermoLog ökomajad on vähemalt 2 korda soojapidavamad kui palkmajad .Lisaks jääb ThermoLog majade puhul ära palkmajadele iseloomulik vajumine, palkseinte hilisem reguleerimine ja pingutamine.

ThermoLog majade soojapidavuse, energiavajaduse ja õhutiheduse tehnilised näitajad vastavad kehtivatele ehitusnormidele ja -tavadele ning on hõlpsasti täiendavate meetmete (päikesepaneelid ja sobiv kütteallikas) rakendamisel ka liginullenergia ja passiivmajade nõuetele vastavalt ehitada.

ThermoLog majade puhul on tunduvalt suurem valikuvõimalus nii ruumide planeeringul kui ka maja välisilme kujundamisel.

Kas ThermoLog majad vajavad sundventilatsiooni?

Tänase päeva nõuete kohaselt vajavad ka ThermoLog majad soojatagastusega sundventilatsiooni, mille abil energiatõhususe normid kergesti täidetavad.

Kuidas on tagatud, et närilised (hiired, rotid, koid) ega hallitus ei satu ega hävita puitkiudsoojustust?

Puitkiudsoojustusele on tootmisprotsessis lisatud naturaalset aineid, mis vähendavad näriliste huvi puitkiudvilla vastu ja hallitusvõimaluse teket. Lisaks on ThermoLog puitmaja välisvoodri ja tuuletõkkeplaadi tuulutusvahe alla paigaldatud metallist putukavõrk, mis takistab näriliste pääsu konstruktsiooni. Samuti on välisvoodri ja seina vahele jäetud piisav õhuvahe, mis tagab liigniiskuse väljaventileerimise seinast.

Mille poolest erineb Fermacell kipskiudplaat tavalisest kipskiudplaadist?

Nagu teised ThermoLog majades kasutatavad materjalid, on ka Fermacell kipskiudplaat sertifitseeritud looduslik ja hingav materjal.

Lisaks looduslikkusele on Fermacell kaks korda tugevam kui tavaline kipsplaat – see on tule -, niiskus – ning hallituskindel.

Fermacell on tulekindel , mille tulemusel kogu maja tulekindlus märkimisväärselt suureneb.

Millist vundamenti soovitame ThermoLog majale?

ThermoLog majade vundamendiks on soovitatav valida selline vundamendi tüüp, mis võimaldab kasutada platvorm ehitusmeetodit. Nendeks vundamenditüüpideks on monoliitbetoonist plaatvundament või ehitusplokkidest välisringiga ja sisemise betoonplaadiga vundament.

Milline korsten on sobilik ThermoLog majadele?

ThermoLog tüüpmajadele on esmajoones sobilikud erinevad moodulkorstnad, mida on kiire ehitada, mis näevad head välja ja vastavad tuleohutusnõetele. Soovi korral saab kasutada ka kõiki teisi korstnatüüpe.

Milline küttesüsteem on mõeldud ThermoLog majadele?

ThermLog majadele soovitame ennekõike loodussäästlikke (taastuvressurss) ja ökonoomseid kütteseadmeid – puiduküttel kamin-ahjusid ja õhk-vesi või maaküttesoojuspumpasid, mis võivad olla ka üksteisele täienduseks või omavahel kombineeritud.

Kui tulekindel on ThermoLog maja?

ThermoLog puitmaja tulekindlus vastab kõikidele ehitus – ja tuleohutusnõuetele