Palkmaja välimusega ThermoLog ökomaja

Kui olete otsustanud endale palkmaja ehitada ja olete selles 100% kindel, siis on Teil mõistlik valida sobiv patner palkmajade tootjate hulgast. Kui aga soovite kõrge energiasäästuga ja suurepärase sisekliimaga elamut, millel on palkmaja head omadused (looduslikud materjalid, seinte „hingavus“) ja välistatud halvad (energiatõhusus, vajumine) ning millele on kõigele lisaks võimalik anda ka palkmaja välimuse, siis ThermoLog lahendus on selliste kriteeriumite puhul parim valik.

Palkmaja välimus

Tänu meie tootmistehnoloogiale saab tavapärasele elementmajale ja ThermoLog ökomajadele anda palkmaja välimuse. Palkmaja välimuse saavutamisel kasutame maja välisviimistluses palgipaneele (laudist), nurkadesse paigaldame palgiristid ja soovi korral saame ehitada ka palkidest terrassipiirdeid. Kui aga palgiriste nurkadesse ei soovi, siis on võimalik välisnurgad viimistleda nurgalaudisega ja anda majale klassikaline puitmaja välimus.

Palkmaja

Energiatõhusus

Hoone energiatõhusus ja kütteenergia sääst on järjest olulisemad tegurid uue maja ehitamisel ning selle peale tuleb mõtlema hakata juba maja planeerimise ja projekteerimise faasis.

Hoone energiatõhusus sõltub terviklahendusest – lisaks konstruktsioonide soojajuhtivusele on oluline maja arhitektuuriline lahendus ja paiknemine krundil ilmakaarte suhtes, kütte ja ventilatsioonisüsteem, soojapidavad aknad-uksed, maja õhutihedus ja ehituskvaliteet. Alates 2020 peavad kõik uued ehitatavad hooned saama oluliselt energiasäästlikumad. Mis tähendab, et liginullenergia miinimumnõuded hakkavad ka kehtima uutele ehitatavatele eramajadel.

SeinadThermoLog sein
Seina paksus – 336 mm
Hingav konstruktsioon
U-väärtus = 0,16 W / m2K

 

KiviseinKivisein
Seina paksus – 500 mm
Hingav konstruktsioon
U-väärtus = 0,22 W / m2K

 

PalkseinPalksein lisasoojustusega
142 mm + lisasoojustus 100 mm
Seina paksus 265 mm
Hingav konstruktsioon
U-väärtus = 0,30 W / m2K

 

FreespalkmajaFreespalksein
Seina paksus 202 mm
Hingav konstruktsioon
U-väärtus = 0,60 W / m2K

 

 

Sisekliima

ThermoLog seinad reguleerivad niiskust loomulikul teel sarnaselt palkmajaga tänu kindla kvaliteediga intelligentsete auru- ja õhutõkkesüsteemide kasutamisele koos looduslike soojustusmaterjalide ning ehitusteipide ja mastiksitega.

Kasutades ülimalt efektiivseid soojusisolatsiooni konstruktsioone on võimalik vältida ehituskahjustusi, säilitada väärtusi ja luua parem elukeskkond tänu tervislikule ruumi sisekliimale. Sealjuures kombineeritakse parim funktsioon parima ökoloogilise teostusega.

Aastaaegadel, mil niiskuse tase on kõige kõrgem, salvestavad ThermoLog seinad analoogselt palkseinaga endasse niiskuse. Kuivemal perioodil aga suudavad ThermoLog seinad anda kogutud niiskuse tagasi hoonesse. Seetõttu on tubane kliima märgatavalt stabiilsem võrreldes nende lahendustega, kus kasutatakse aurutõkkekiledega konstruktsioone.

Materjali hügroskoopne omadus võimaldab siduda õhust üleliigse niiskuse ja defitsiidi korral selle sinna tagasi anda. Mida madalam on materjali niiskusesisaldus (tasakaaluniiskus), seda rohkem suudab materjal keskkonnast niiskust siduda.

Kui hoone on ehitatud materjalidest, mis ei eralda vajadusel niiskust või kui seinad on kaetud kilekattega, põhjustab kuiv õhk maja elanike jaoks ebamugavustunnet – eriti neil, kellel esineb allergiat.