Moodulmajad püstitatakse objektil kiirelt

 • Moodulmaja püstitamise kiirus?
 • Mitu moodulit on võimalik 1 päeva jooksul paigaldada?
 • Miks on moodulmaja ehitamine efektiivne?
 • Mis on moodulmaja hind?
 • Mis tüüpi mooduleid on võimalik ehitamisel kasutatakse?

 

Moodulmajad-paigaldus

 

Moodulmaja püstitamise kiirus ja eelarve kokkuhoid

 • Moodulmaja ehituse kiirus sõltub objekti keerukusest, kuid reeglina kestab ühe mooduli paigaldus 30-60 minutit. Päevas paigaldatakse keskmiselt 10-12 moodulit (30m2 põrandapinnaga), kokku umbes 300 m2 kõrges valmidusastmes elamispinda päevas. Samas on olemas näiteid kus 1 tööpäeva jooksul on võimalik paigaldada kuni 20 mooduli. See kõik sõltub meeskonna professionaalsusest ja logistilisest lahendusest.
 • Ehitusplatsil ühendatakse moodulid omavahel ning tehakse vajalikud ühendused veele, kanalisatsioonile ja elektrile. Moodulite omavahelised ühenduskohad viimistletakse kokkulepitud viisil.
 • Suuremad kortermajad monteeritakse valmis vundamendile ühe nädala jooksul. Moodulitest ehitamine hoiab märkimisväärselt kokku aega ning vähendab ehitusprügi tekkimist objektil. Elementmajad on kokku monteeritavad objektil kohapeal ning nõuavad rohkem töötunde objektil. Moodulmaja ehitamisel on objektil teostatavate tööde maht viidud miinimumini.

Moodulmaja hind

 • Moodulitest ehitamine lühendab ehitusaegasid objektil ja vähendab ehitamisel üldkulusid. Moodulitest maja on võimalik püstitada kiirelt ja väga lühikeses ajaraamis.
 • Moodulmaja hind sõltub suurel määral ka moodulite valmidusastmest, transpordist ja objekti kaugusest.
 • Moodulitest tasub ehitada eelkõige selliseid hooneid, mis koosnevad standartsetest moodulitest ja neid saab seeriatoodanguna toota. Siis on ka moodulmaja hind taskukohasem.

Moodulite tüübid

Moodulid jagunevad erinevatesse kategooriatesse ja lisaks võib neid ka tüübi (kuivade ja niiskete ruumide moodulid) järgi defineerida:

 1. Tervikmoodulina ehitatud hoone (tankla teenindushooned, puhkemajad või suvilad)
 2. Avatud moodulid, kus üks sein on avatud, ühendatakse omavahel kokku üheks hooneks nt. eramaja või korter. Kui varem ehitati moodulhooneid reeglina kinnistest moodulitest, siis tänapäeval saab luua keerulisi ruumilahendusi ja külgedelt avatud mooduleid. See laiendab märgatavalt võimalusi moodulhoonete projekteerimisel ja ehitamisel.
 3. Kinnised moodulid, kus ühe mooduli sisse on mahutatud terve korter või hotellituba (kuivad ja märjad ruumid koos ühes moodulis).

Ajutised moodulitest ehitatud hooned

 • Vajadusel saab moodulmaja ruumelemendid uuesti lahti võtta ja mõnes teises kohas üles ehitada (seda näiteks lasteaedade, vanadekodude ja koolide puhul).
 • Moodulitest maja on võimalik paigaldada teatud perioodiks ja peale seda uude kohta üle viia. Nnäiteks koolimaja või lasteaia remont või ehitustöölistele, kes ehitavad suuri ja pikaajalisi ehitusobjekte.
 • Kiire paigaldus ja kommunikatsioonidega ühendamine
 • Kontrollitud tulemus

Moodulmajad-püstitus

Moodulmaja tootmine

Projekteerimine

Moodulmajad saavad alguse BIM projekteerimisest. Moodulite projekteerimisel on Timbeco välja töötanud tehnilised sõlmed ja konstruktsioonid, mis vastavad sihtriikide ehitusnormidele. Kogu projekteerimine toimub Timbecos BIM mudelite abil mis aitavad luua ehitatavast hoonetest 3D visualiseeringuid. Lisaks arhitektuursetele andmetele on kajastatud ka suur hulk ehituslikku informatsiooni. Selleks on kandvad konstruktsioonid, avatäited, veetorustik, elektrikaabeldus ning moodulite omavahelised ühendussõlmed. Vaata lisaks ->

Sertifikaadid

Moodulmajad vajavad tootmisel vastava sihtriigi sertifikaate ning litsentse eritööde tegemiseks (elektri- ja torutööd, hüdroisolatsiooni ja plaatimistööd jt).

Moodulmaja tootmine

Moodulmaja tootmisprotsess saab alguse CNC keskusest, kus kõik ruumelementide tootmisel kasutatavad puitmaterjalid lõigatakse täpselt mõõtu ning freesitakse vajalikud tapid/läbiviigud. Valminud materjalist komplekteeritakse seina-, lae- ja põrandakarkassi elemendid. Elemendid ühendatakse omavahel kokku mooduliks, mille järel saab alustada kommunikatsioonide paigaldamist (elekter, vesi, kanalisatsioon jms). Järgmises etapis lisatakse soojustuskihid, auru-ja tuuletõkkematerjalid ning avatäited. Peale avatäidete paigaldamist saab alustada sise- ja välisviimistluskihtide lisamist ning „märgade“ ruumide hüdroisolatsiooni- ning plaatimistöödega.

Moodulmajad kvaliteet

Siseviimistlus ja mööbel

 • Moodulmajad saab eelnevalt tehases ka siseviimistluse osas peaaegu 95% ulatuses valmis teha. See võimaldab hoone lõplikku valmimisaega väga täpselt ette ennustada.
 • Moodulitesse on võimalik paigaldada köögimööbel ning tehnika, vannitoamööbel ja santehnika.
 • Kui ühendatakse omavahel kokku avatud moodulid, siis tuleb arvestada ka sellega, et ühenduskohad viimistletakse objektil kohapeal.

Moodulmajad-mööbel

Kvaliteet

 • Moodulmaja tootmisel tehases on kasutatud vaid kvaliteetseid materjale. Kuivades tingimustes tootmine tagab puidust moodulmaja kontrollitud tulemuse. Ehitusplatsil ehitades on ehitusmaterjalidel (karkass, vill, ehitusplaadid) pidev oht saada märjaks, mis võib halvendada oluliselt hoone kvaliteeti. Tekkida võivad probleemid liigse niiskuse ja hallitusega. See, milline on materjali kvaliteet, omab märkimisväärset mõju hoonele tulevikus.
 • Ehitamine moodulitest vähendab tellijal märkimisväärselt probleeme alltöövõtjatega, sest enamus töid tehakse ära tehases kontrollitud keskkonnas. See tagab kvaliteetse lõpptulemuse.

Moodulhooned-kvaliteet

Moodulite transport

Ilmastikukindluse tagamine

Kui moodulmajad tehasest objektile saadetakse, siis kaetakse need ilmastikukindla kilekattega mis aitab neid kaitsta vihma, tuule ja päikese eest. Kattekile on tihedalt ümber mooduli, see ei laperda tuules ega hõõrdu vastu välisfassaadi. Kattekile kaitseb moodulit maismaa- ja mereveo ning hoiustamise ajal paremini vigastuste eest. Kile ei muutu rabedaks madalatel temperatuuridel ning on vastupidav ultraviolettkiirguse toimele.

Moodulmaja-kiletamine

Transport objektile

Moodulite transport objektile toimub veoautodega. Ülekabariidiliste moodulite puhul kasutame eriveostega tegelevate ettevõtete teenuseid. Eriveostega kaasnev lisatöö ja nende hulka kuuluvad laadimisskeemid, tehnika valik, marsruudi planeerimine, veoload, vaheladustamise planeerimine jms.

Moodulmajad transport

Moodulite maksimaalsed mõõdud:

Laius:               Kõrgus:                    Pikkus:
4,5m                 4,2m                        12,5m

 

Moodulite suurus sõltub transpordi võimalustest ja erinevatest piirangutest. Meie tehases on valminud moodulid mõõtudega 5,3 x 3,5 x 18m.  Timbeco eeliseks on suurte mõõtmetega moodulite tootmine.