Puidust fassaadielementide kasutamine suurtel hoonetel

 

Tehases toodetud puitelementidest ehitamine ning nende kasutamine koos teiste konstruktsioonimaterjalidega on levinud kõikjal Põhjamaades. Puitelemendid kiirendavad ehitusprotsessi ning vähendavad seeläbi ehituse maksumust.

Eesti kapitalil põhinev ha puitmajade tootmisega tegelev ettevõte Timbeco on pidevalt oma tooteportfelli arendamas ning järjest enam võetakse projektidena ette keerukaid ja väljakutsuvaid objekte. Timbeco partneriteks on erineva suurusega peatöövõtjad ja kinnisvaraarendajad, kes hindavad kõrgelt meie kogemust ning oskusteavet puitelementide projekteerimise, tootmise ja ehitamise valdkonnast. Kõrge toodangu kvaliteet ning rahaline ja ajaline kokkuhoid on peamised argumendid, mis järjest laialdasemat puitelementide kasutust soosivad.

Fassaadielemendid

Puidust elemente kasutatakse koos erinevate konstruktsioonidega

Hoone konstruktsioonide projekteerimisel sõltub valikute tegemine eelkõige sellest, mis tüüpi majaga on tegu. Loomulikult on otsustuskriteeriumite osaks ka ehituse turvalisus ja hind. Siin on Timbeco inseneridel pikaajalised kogemused, oleme võimelised välja töötama ja projekteerima optimaalseid ning kuluefektiivseid puitelementkonstruktsioone. Üldjuhul, mida varasemas staadiumis puitelementide tootja projekteerimisprotsessi kaasatakse, seda parem on ka lõpptulemus.

Levinumad puitelemendi kasutusvaldkonnad on monoliitsete ja monteeritavast betoonist või teraskarkassist ehitiste juures soojustatud fassaadielemendid. Hoone kandvad postid valmistatakse sellisel juhul betoonist ja seinaelemendid puitkarkassist. Sellist lahendust kasutatakse suurte silletega hoonetel (nt tootmis- ja avalikud hooned) või üle neljakorruselistel hoonetel, kus puitkarkassiga on raske saavutada hoone üldist stabiilsust ja tulepüsivust. Kokku moodustab see n-ö hübriidkonstruktsiooni, mille ehitamise eelduseks on läbimõeldud materjalide valik, kooskõlastatud BIM-mudelid ja põhjalik projekteerimine.

Puitelementide kasutamise kindlad eelised

Suur eelis tehases toodetud puitelementide juures on kindlasti see, et kõik konstruktsioonid on toodetud kuivades tingimustest ning kaitstud ilmastikumõjude eest. Elementidest ehitamisel on tagatud põhjalikum projekt, kõrge kvaliteet ja seeläbi vähem hilisemaid ümbertegemisi. Lisaks räägib nii puitkarkasshoonete kui ka hübriidkonstruktsioonide puhul tehases tootmise kasuks projekti ajaline kokkuhoid. Samal ajal kui ehitusobjektil käivad pinnase- ja betoonitööd, toimub tehases elementide tootmine.

Timbeco projektid hübriidkonstruktsioonidega

Kui puhtalt puitkarkassil elementidest on Timbeco püstitanud hulgaliselt hooneid (rida- ja kortermajad, lasteaiad, kontorihooned), siis suuremate, üle neljakorruseliste hoonete puhul on võimalik kasutada erinevaid mitte puidust kandekonstruktsioone ja ühendada need edukalt puidust seinaelementidega ehk eelmainitud hübriidkonstruktsioone kasutades.

Timbeco referentside portfelli on aja jooksul kogunenud mitmeid kiiret, aga kvaliteetset tootmist ja püstitust vajavat hooneprojekti. Rootsis on Timbeco püstitanud näiteks mitmeid CLT- ja puitkarkassist elementidest hübriidkonstruktsiooniga lasteaedu, koole ning ka ühe vanadekodu.

Üks suurimaid fassaadiprojekte oli Timbecol Norras Stavangeris, kus paigaldasime 7-18 kordsetele betoonkonstruktsiooniga korrusmajadele puidust välisseinaelemendid.

Kokkuvõttes näeb Timbeco praegust Eesti ehitusturgu hinnates, et puitelementidest ehitamine on kasvutrendis ja tellijate teadlikkus kasvanud. Elementidest ehitamine säästab oluliselt ehitusaega ning mitmeid erinevaid kulusid objektil, nagu tellingute ja soojakute rent või ehitusprojekti juhtimine.

Vaata fassaadielementide paigaldust Bodo 360 objektil – >

Fassaadielemendid Soomes ->