Võta ühendust meie konsultandiga

Projekteerimine

Meil on maailmatasemele kliendid ning nende teenindamiseks on Timbecos tipptasemele projekteerimisüksus. Ainulaadsed projektid ja töö rahvusvaheline mõõde pakuvad meie projekteerijatele suuri väljakutseid ja arenemisvõimalusi. Meie projekteerimisüksuse suurimaks eeliseks on tihe koostöö tellijate, teiste alltöövõtjate ja ettevõttesisese tootmisüksuse vahel. Kõikidele meie projekteerijatel on võimalus osa võtta arenguprogrammist, mille jooksul osaletakse praktiliste kogemuste saamiseks enda projekteeritud hoone püstitusel.

 


Majasisese projekteerimisüksuse eelised

Timbeco inseneridel on pikaajalised kogemused elementkonstruktsioonide projekteerimisel ja seetõttu oleme võimelised välja töötama optimaalseid ning kuluefektiivseid lahendusi. Oma projekteerimisüksuse eelised võrreldes sisseostetud teenusega seisnevadki eelkõige efektiivsuses, kiiruses ja laitmatus meeskonnatöös – oleme tänu vahetule tagasisidele osakondade vahel jõudnud üheskoos parimate ja veatult toimivate lahendusteni. Kõrged nõuded meeskonnatööle on professionaalsuse kõrval meie järgmiseks tugevuseks.

Insenertehniline analüüs

Hoone konstruktsioonide projekteerijatel sõltub valikute tegemine eelkõige sellest, mis tüüpi majaga on tegu, hoone arhitektuurist, ruumide suurusest, tuleohutusnõuetest, silletest, korruste arvust ning koormustest. Loomulikult on otsustuskriteeriumite osaks ka ehituse turvalisus ning hind. Erinevate materjalide kombineerimine on mõistlik ning valikute tegemine sõltub insenertehnilisest analüüsist.

Oleme võimelised kalkuleerima hoone maavärina kindlust, konstruktsioonide tulepüsivust ning ka konstruktsioonide ehitusfüüsikalist toimivust (piirete soojusläbivus, joonsoojusläbivus ning niiskustehniline toimivus).


Saame pakkuda kvaliteetset täisteenust

Tänu Timbeco kvalifitseeritud töötajatele suudame pakkuda kvaliteetset täiskomplekset teenust alates projekteerimisest ja detailide tootmisest kuni hoone ehituseni.

Projekteerime hooned 3D CAD-projekteerimistehnoloogial (AutoCad, HSBCad, ArchiCad, Revit jms), mis võimaldab koostada projekte kiirelt, tõhusalt ja kvaliteetselt. Otsime ja katsetame pidevalt uusi programme ning tehnilisi lahendusi, et muuta meie tööd veelgi paremaks.

Hoonete projektide koostamisel arvestame etteantud nõuetega ja materjalide vastavusega normidele ning teostame vajalikud arvutused ja kalkulatsioonid, näiteks energiatõhusus ja tugevusarvutused. Pakume klientide arhitektuursele ja tehnilisele lahendusele alati kuluefektiivseid lahendusi.

Kas oled liginullenergia tulekuks valmis?

Liginullenergia

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu hoonete energiatõhusust käsitlevas direktiivis on märgitud, et vajalik on suurendada hoonete arvu, mis mitte üksnes ei vasta kehtivatele miinimumnõuetele, vaid on suurema energiatõhususega. Selle eesmärgi saavutamiseks peavad kõik liikmesriigid koostama kavad liginullenergiahoonete arvu suurendamiseks. Liginullenergiahoone on eriti energiasäästlik hoone, mis vastab energiatõhususarvu klassile A.

Eramaja projekteerimise protsess

Kui on soov maja ehitama hakata ja sobiv krunt on soetatud, siis esimeseks tegevus on kohalikust omavalitsusest projekteerimistingimuste taotlemine. Projekteerimistingimustes määratakse ära hoone ehituslikud nõuded nagu: kõrgus, laius, katuse kalle, lubatud materjalid, kui suure osa see tohib moodustada krundist, kellega peab kooskõlastama jne. Kui krundile on kehtestatud detailplaneering, siis projekteerimistingimusi pole vaja eraldi taotelda ja hoone ehitustingimused määrab ära detailplaneering. Mõnikord saab minna ka eskiisiga juba omavalitsusse ja proovida seda kooskõlastada.

 


Näited tehtud töödest

Oleme ehitanud üle 2500 puithoone 25 riiki
Müügikonsultandid on kõik inseneri haridusega
Meie meeskonnas on 12 projekteerijat