Maja projekteerimine

 

Maja projekteerimine algab detailidest ning kliendi poolt antud lähteülesandest, mis kirjeldab olemasolevat olukorda ning soovitud lõpptulemust. Kvaliteetse ning kauakestva konstruktsiooni/hoone aluseks on korralik ja läbimõeldud majaprojekt. Mida rohkem on klient ennast ette valmistanud seda kiiremini on võimalik protsessiga edasi liikuda.

Timbeco majasisene projekteerimismeeskond

Timbeco Woodhouse’il on majasisene projekteerimisüksus, mille eeliseks on tihe koostöö projekteerimisüksuse ja tootmisüksuse vahel. Kõik meie projekteerijad osalevad kord aastas Timbeco rakendusprogrammis, mille jooksul käivad projekteerijad praktiliste kogemuste saamiseks enda projekteeritud hoone püstitusel.

Timbeco insenerid ja projekteerijad tagavad kvaliteetse ning kuluefektiivse lahenduse. Oma projekteerimisüksuse eelised võrreldes sisseostetud teenusega seisnevadki eelkõige efektiivsuses, kiiruses ja laitmatus meeskonnatöös – oleme tänu vahetule tagasisidele osakondade vahel jõudnud üheskoos parimate ja veatult toimivate lahendusteni. Kõrged nõuded meeskonnatööle on professionaalsuse kõrval meie järgmiseks tugevuseks.

Tänu Timbeco kvalifitseeritud töötajatele suudame pakkuda kvaliteetset täiskomplekset teenust alates projekteerimisest ja detailide tootmisest kuni hoone ehituseni. Projekteerime hooned 3D CAD-projekteerimistehnoloogial (AutoCad, HSBCad, ArchiCad vms), mis võimaldab koostada projekte kiirelt, tõhusalt ja kvaliteetselt. Hoonete projektide koostamisel arvestame etteantud nõuetega ja materjalide vastavusega normidele ning teostame vajalikud arvutused ja kalkulatsioonid, näiteks energiatõhusus ja tugevusarvutused.

Vaata kuidas töötab projekteerimismeeskond ->

Maja projekteerimise protsess

 1. Esimeseks tegevuseks on kohalikust omavalitsusest projekteerimistingimuste taotlemine. Projekteerimistingimustes määratakse ära hoone ehituslikud nõuded nagu: kõrgus, laius, katuse kalle, lubatud materjalid, kui suure osa see tohib moodustada krundist, kellega peab kooskõlastama jne.
 2. Kui krundile on kehtestatud detailplaneering, siis projekteerimistingimusi pole vaja eraldi taotleda ja hoone ehitustingimused määrab ära detailplaneering.
  Mõnikord saab minna ka eskiisiga juba omavalitsusse ja proovida seda kooskõlastada.
 3. Taotlema võrguvaldajatelt (vesi, kanal,  elekter) tehnilisi tingimusi ja välja selgitama liitumispunktid.
 4. Arhitektilt tellida arhitektuurne projekt, mis jaguneb kolmeks: eskiis, eelprojekt ja põhiprojekt.

a) Eskiis – (projekti põhimõtteliseks kooskõlastamiseks omavalitsusega).

b) Eelprojekt – ehitusloa saamiseks, kus on määratud hoone mõõdud, materjalid, plaanid, vaated, lõiked, tehnosüsteemid ja paiknemine krundil.

c) Põhiprojekt – (määratakse täpsemalt erinevad elemendid, sõlmed, uste akende spetsifikatsioonid jne).

 1. Kui klient ja Arhitekt on eskiisiga ühele nõule saanud, siis järgmisena tuleb eskiis kooskõlastada kohaliku omavalitsusega ja mõnikord ka piirinaabritega.
 2. Kui eskiisi kooskõlastused on olemas, siis tuleb tellida krundi geodeetiline alusplaan geodeedilt, kes mõõdistab üles krundi digitaalselt koos olemasolevate tehnovõrkudega.
 3. Järgmisena arhitekt koostab eel või põhiprojekti, tellib energiamärgise ja hakkab seda kooskõlastama vajalike instantsidega nagu Päästeamet, Kommunaalamet, Linnaosa valitsus, tehnvõrkude valdajad kui vaja jne. Selles protsessis võiks kaasata juba inseneri ja sisekujundaja kui neid plaanitakse tellida.
 4. Kui eelinstantsid on kooskõlastatud, siis tuleb maksta riigilõiv ja projekt sisse anda kohalikku omavalitsusse.
 5. Kohalik omavalitsus menetleb projekti kuni 20 päeva ja selle jooksul kas projekt kooskõlastatakse või saadetakse tagasi parandusteks.
 6. Sõltuvalt projekti keerukusest ja protsesside ladususest (erinevad kooskõlastamised) võib ehitusloa saamine aega võtta 1,5 kuud kuni aasta.
 7. Juba projekteerimise faasis võiks kaasata inseneri ja sisekujundaja, sest nende soovidest ja ettepanekutest lähtuvalt võib veel asju muutuda. Lisaks võib näidata seda ka ehitajale, kes seda ehitama hakkab, sest sõltuvalt ehitaja oskustest ja kogemustest võib see veel projekti muuta.
 8. Sõltuvalt hoone suurusest ja keerukusest võiks tellida veel: Konstruktsiooniprojekt, sisekujundusprojekt, vee ja kanalisatsiooni projekti, elektriprojekti.
 9. Kui Ehitusluba on käes, siis tuleb omavalitsusse kolm tööpäeva varem ehitise alustamise teatis teha ja võib alustada ehitamisega.

Maja projekteerimine