Energiatõhusus

Energiatõhusus on oluline teema uue kodu valikul, sest energiatõhusus määrab ära, kui suured saavad olema hoone ülalpidamiskulud. Mida energiatõhusam on hoone, seda väiksemad ülalpidamiskulud.

Väikesed küttekulud
Igal majaosal on oma maaküttelahendus. Maaküte on kõige väiksema püsikuluga kütteliik, mis tagab teile aasta läbi sooja kodu.

Kõrge ehituse kvaliteet
Timbeco on püstitanud Uuesallu Metssea teele 4 ja Kähriku teele 6 paarismaja, mis on identsed hetkel pakutavatega. Tollane paarismajade tellija teostas kahele majaosale rõhutesti. Tulemuseks ehk hoone õhuvahetuskordajateks (n₅₀) olid 0,6 ja 0,7 1/h.
Võrdluseks võib tuua, et sertifitseeritud passiivmaja õhuvahetuskordaja (n₅₀) peab olema vähemalt 0,6 1/h. Seega meie poolt toodetud ja püstitatud Uuesalu paarismajad on ehitatud väga kvaliteetselt ja olid õhukindluse osas lähedal passiivmaja standardi täitmisele.

Energiatõhus ventilatsioon
Hoone suurim soojakadu toimub tavaliselt läbi ventilatsiooni. Uuesalu paarismajad saavad olema varustatud soojustagastusega ventilatsioonisüsteemiga, mis tagastab 90% õhus olevast soojusest.