Võta ühendust meie konsultandiga

Tehaslikult renoveeritud kortermaja Sauel

2021 aastal renoveerisime ringmajanduse põhimõttel korterelamu Sauel, Harjumaal. Hoone on ka valitud Drive0 innovatsiooniprojekti osaliseks ja meie jaoks tegemist ainulaadse võimalusega ringmajandusel põhinevast renoveerimisprojektist õppida.

Projekti eesmärgiks oli rekonstrueerida kortermaja võimalikult optimaalsel moel, tehes seda lühikese ajaperioodi jooksul ja kasutada ehitusmaterjale selliselt, et neid oleks võimalik ka taaskasutada pärast rekonstrueeritava hoone eluea lõppu. Projekti käigus kasutatakse võimalikult palju kodumaise päritoluga tooteid ja materjale, näiteks fassaadielemendid ja aknad on toodetud Eestis. Lisaks soovisime renoveerimise käigus tekkivaid materjale võimalikult suures ulatuses taaskasutada.
Enne renoveerimistööde algust eelnes hoone laserskanneerimine. Tulemuseks saadi kortermaja fassaadist ja ümbrusest punktipilv, mille põhjal koostati hoonest Autodesk Revit tarkvaras digitaalne 3D lähteolukorra mudel.
Enne fassaaditöödega alustamist asendati ka hoone kütte-, vee- ning kanalisatsioonisüsteemid, rajati soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbeventilatsioon. Osaliselt rekonstrueeriti hoone elektri-süsteem.

Hoone renoveerimisel kasutati tehases toodetud soojustatud fassaadielemente. Enne elementide paigaldamist teostati ka osades ruumides suuremate aknaavade freesimine. Fassaadielemendid on massvärvitud tsementkiudplaadiga ja kombineeritud puitlaudisega. Elementide tootmisel kasutati tuulutusliiste, mis olid tootmisjääkidest sõrmjätku meetodil kokku liimitud. Vanad aknad eemaldati ja asendati kolmekordse klaaspaketiga plastikakende vastu, mis olid eelnevalt tehases puitelementidesse paigaldatud. Akende montaažil kasutati välimist tuuletõkke ja sisemist aurutõkketeipi. Elementkonstruktsioonid on projekteeritud viisil, et neid on võimalik hiljem seintelt eemaldada ja kasutada kas samal eesmärgil mõnel teisel hoonel või lahti monteerituna.

Asukoht: Kuuma 4, Saue
Hoone suurus suurus: Kortermajas 24 korterit
Hoone energiaklass: A
Konstruktsioon: puitelementidest konstruktsioon, mis oli kaetud fassaadiplaatide ja puitlaudisega
Tellitud valmidus: Timbeco tarnes oli „võtmed kätte” lahendus
Projektijuht: Eero Nigumann

Energiatõhusus

Enne renoveerimist oli Saue korterelamu samalaadses seisukorras nagu paljud teised renoveerimata korterelamud, mis ehitatud 80´ndatel. Kõige suuremateks probleemideks olid suured soojuskaod välispiiretes, kehvasti toimiv ventilatsioonisüsteem ja korteripõhist reguleerimist mitte võimaldav küttesüsteem. Kuna hoone energiamärgise klass oli D, siis seati eesmärgis saada liginullenergiahooneks ehk A-klassi hooneks. Soojusenergia ruumide kütteks vähenes 76%. Primaarenergia kasutus soojuseks vähenes samuti 76% ja kogu primaarenergia 55%.
Saue kortermaja sai aasta pärast renoveerimist energiakasutuse andmetel põhineva energiamärgise, mille väljastas Ehitusuuringud OÜ. Kortermaja KEK (kaalutud energiakasutus) tulemuseks on A energiaklass väärtusega 92 kWh/(m2*a). KredEx´i andmetel on see tulemus üks parimatest, mis rekonstrueeritud kortermajade puhul väljastatud.
Energiamärgis annab infot hoone tegeliku energiatarbimise kohta. Energiatarbimiseks loetakse tegelikku kulu, mis tekib hoone kütmisele, jahutamisele, vee soojendamisele, ventilatsioonile, valgustusele, elektriseadmete kasutamisele jms. Hoone tegeliku energiatarbimise kohta antud energiamärgis kehtib kümme aastat. Kokku on Eestis peale renoveerimisprotsessi lõppu esitanud taotluse energiamärgise saamiseks 375 kortermaja. A energiaklass on omistatud 10% kortermajadest.

Kasulik pind suurenes ning rõdud avanevad nüüd päikesepoolsel küljel

Hoone põhjapoolsel küljel olevate rõdude kinniehitamise abil suurendati köögi pinda sõltuvalt korterist 5,2 – 6,7m². Kogu hoone kohta suurenes netopind 134,2m². Uued rõdud ehitati lõunapoolsele küljele ja need töötavad osaliselt ka päikesevarjudena, et vähendada liigset kuumust tubades.

Ehitus-lammutusjäätmete utiliseerimine-taaskasutamine

Utiliseerisime ehitusobjektil tekkivad ehituslammutusjäätmed viisil, mis võimaldab võimalikult
palju ehituse käigus tekkivaid materjale taaskäidelda:
• Vanadest küttesüsteemis kasutusel olnud torudest rajati majaelanikele rattahoidjad
• Hoone panduse valamiseks kasutati betooni, mille täiteaine oli taaskasutatud
• Hoonelt eemaldatud katuseplekk võeti uuesti kasutusele Lõuna-Eestis asuva farmi katusel
• Vanad aknad läksid uuesti ringlusesse ja võeti osaliselt kasutusele korteriomanike suvilates ja kasvuhoonete ehitamisel
• Vanad malmist radiaatorid taaskasutati osaliselt kortermaja koridorides. Eelnevalt teostati radiaatorite sisepesu, puhastati väline pind liivapritsiga ja värviti seejärel üle.

Kuuma 4, Saue tervikrekonstrueerimine tehases eeltoodetud välisseinaelementidega oli väljakutseid pakkuv ja väga õpetlik kogemus. Üheksa kuud kestnud tööde ajal pidime rinda pistma nii materjalide tarneraskustega kui ka koroonaviirusest tingitud tööjõu puudusega, rääkimata hinnatõusudest. Pilootprojektina oli tegemist väga eduka projektiga, kus koguti hulganisti andmeid ja õppetunde, et tulevased projektid oleksid veelgi edukamad ja sujuvamad.


Vaata ka

Puitelementidest eramu Lääne-Harju vallas

Timbeco püstitas puitelementidest L.-kujulise eramu Lääne-Harju vallas. Hoones on kasulikku pinda 159,2 m2.

vaata lähemalt

Puitelementidest hooned Norras

Timbeco projekteeris, tootis ja paigaldas puitelementidest ridaelamu Ahvenamaal Mariehamnis

vaata lähemalt

Oleme ehitanud üle 2500 puithoone 25 riiki
Müügikonsultandid on kõik inseneri haridusega
Meie meeskonnas on 12 projekteerijat