Võta ühendust meie konsultandiga

Tehaslikult renoveeritud kortermaja Sauel

2021 aastal renoveerisime ringmajanduse põhimõttel korterelamu Sauel, Harjumaal. Hoone on ka valitud Drive0 innovatsiooniprojekti osaliseks ja meie jaoks tegemist ainulaadse võimalusega ringmajandusel põhinevast renoveerimisprojektist õppida.

Projekti eesmärgiks oli rekonstrueerida kortermaja võimalikult optimaalsel moel, tehes seda lühikese ajaperioodi jooksul ja kasutada ehitusmaterjale selliselt, et neid oleks võimalik ka taaskasutada pärast rekonstrueeritava hoone eluea lõppu. Projekti käigus kasutatakse võimalikult palju kodumaise päritoluga tooteid ja materjale, näiteks fassaadielemendid ja aknad on toodetud Eestis. Lisaks soovime renoveerimise käigus tekkivaid materjale võimalikult suures ulatuses taaskasutada.
Enne renoveerimistööde algust eelnes hoone laserskanneerimine. Tulemuseks saadi kortermaja fassaadist ja ümbrusest punktipilv, mille põhjal koostati hoonest Autodesk Revit tarkvaras digitaalne 3D lähteolukorra mudel.
Enne fassaaditöödega alustamist asendati ka hoone kütte-, vee- ning kanalisatsioonisüsteemid, rajati soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbeventilatsioon. Osaliselt rekonstrueeriti hoone elektri-süsteem.

Hoone renoveerimisel kasutati tehases toodetud soojustatud fassaadielemente. Enne elementide paigaldamist teostati ka osades ruumides suuremate aknaavade freesimine. Fassaadielemendid on kaetud värvitud tsementkiudplaadiga ja kombineeritud puitlaudisega. Elementide tootmisel kasutati tuulutusliiste, mis olid tootmisjääkidest sõrmjätku meetodil kokku liimitud. Vanad aknad eemaldati ja asendati kolmekordse klaaspaketiga plastikakende vastu, mis olid eelnevalt tehases puitelementidesse paigaldatud. Akende montaažil kasutati välimist tuuletõkke ja sisemist aurutõkketeipi. Elementkonstruktsioonid on projekteeritud viisil, et neid on võimalik hiljem seintelt eemaldada ja kasutada kas samal eesmärgil mõnel teisel hoonel või lahti monteerituna.

Asukoht: Kuuma 4, Saue
Hoone suurus suurus: Kortermajas 24 korterit
Hoone energiaklass: A
Konstruktsioon: puitelementidest konstruktsioon, mis viimistleti objektil kohapeal fassaadiplaatide ja puitlaudisega
Tellitud valmidus: Timbeco tarnes oli „võtmed kätte” lahendus
Projektijuht: Eero Nigumann

Ehitus-lammutusjäätmete utiliseerimine-taaskasutamine

Utiliseerisime ehitusobjektil tekkivad ehituslammutusjäätmed viisil, mis võimaldab võimalikult
palju ehituse käigus tekkivaid materjale taaskäidelda:
• Vanadest küttesüsteemis kasutusel olnud torudest rajati majaelanikele rattahoidjad
• Hoone panduse valamiseks kasutatakse betooni, mille täiteaine on taaskasutatud
• Hoonelt eemaldatud katuseplekk võeti uuesti kasutusele Lõuna-Eestis asuva farmi katusel
• Vanad aknad lähevad uuesti ringlusesse ja võetakse osaliselt kasutusele korteriomanike suvilates ja kasvuhoonete ehitamisel
• Vanad malmist radiaatorid taaskasutati osaliselt kortermaja koridorides. Eelnevalt teostati radiaatorite sisepesu, puhastati väline pind liivapritsiga ja värviti seejärel üle.

Kuuma 4, Saue tervikrekonstrueerimine tehases eeltoodetud välisseinaelementidega oli väljakutseid pakkuv ja väga õpetlik kogemus. Üheksa kuud kestnud tööde ajal pidime rinda pistma nii materjalide tarneraskustega kui ka koroonaviirusest tingitud tööjõu puudusega, rääkimata hinnatõusudest. Pilootprojektina oli tegemist väga eduka projektiga, kus koguti hulganisti andmeid ja õppetunde, et tulevased projektid oleksid veelgi edukamad ja sujuvamad.


Vaata ka

Puitelementidest eramaja Tabasalus

Timbeco projekteeris, tootis ja paigaldas puitelementidest eramaja Tabasalus, Harjumaal

vaata lähemalt

Puitelementidest korterelamud Rakveres

Timbeco projekteeris, tootis ja paigaldas puitelementidest kortermaja Rakveres. Kortermaja võtmed kätte lahendusena.

vaata lähemalt

Oleme ehitanud üle 2500 puithoone 25 riiki
Müügikonsultandid on kõik inseneri haridusega
Meie meeskonnas on 12 projekteerijat