Maja projekteerimise protsess

Eramute projekteerimine on meie eriala. Kui on soov alustada maja ehitamist ja on omandatud sobiv krunt, on esimene tegevus taotleda kohalikust omavalitsusest projekteerimistingimusi. Projekteerimistingimustes määratakse kindlaks hoone konstruktsiooninõuded, näiteks: kõrgus, laius, kalle, lubatud materjalid, kui palju seda saab kooskõlastada koordineeritavast krundist jne.

 1. Kui krundi jaoks on koostatud detailplaneering, ei ole vaja projekteerimistingimusi eraldi taotleda ning ehitusplaan määrab kindlaks detailplaneeringu.
 2. Mõnikord on võimalik omavalitsusesse minna visandiga ja proovida seda kooskõlastada.
 3. Taotle tehnilisi tingimusi võrguhalduritelt (vesi, kanal, elekter) ja identifitseerige ühenduspunktid.
 4. Arhitekt peab tellima arhitektuuriprojekti, mis on jagatud kolmeks: visand, esialgne disain ja peaprojekt.
 5. Joonistus (põhimõtteliselt projekti kooskõlastamiseks omavalitsusega).
 6. Esialgne disain – ehitusloa saamiseks, mis täpsustab hoone mõõtmed, materjalid, plaanid, vaated, sektsioonid, insenerisüsteemid ja asukoha kohta krundil.
  Põhiprojekt (määratleb erinevad elemendid, sõlmed, ukse akna spetsifikatsioonid jne).
 7. Kui klient ja arhitekt on skeemiga nõustunud, tuleb see projekt kooskõlastada kohaliku omavalitsuse ja mõnikord ka piiril asuvate naabritega.
 8. Kui projekti kinnitused on olemas, tuleb krundi geodeetiline plaan tellida geodeesilt, kes mõõdab krundi digitaalselt olemasolevate kommunaalteenuste võrkudega.
 9. Järgmisena arhitekt koostab eel või põhiprojekti, tellib energiamärgise ja hakkab seda kooskõlastama vajalike instantsidega nagu Päästeamet, Kommunaalamet, Linnaosa valitsus, tehnvõrkude valdajad kui vaja jne. Selles protsessis võiks kaasata juba inseneri ja sisekujundaja kui neid plaanitakse tellida.
 10. Kui eelinstantsid on kooskõlastatud, siis tuleb maksta riigilõiv ja projekt sisse anda kohalikku omavalitsusse.
 11. Kohalik omavalitsus menetleb projekti kuni 20 päeva ja selle jooksul kas projekt kooskõlastatakse või saadetakse tagasi parandusteks.
 12. Sõltuvalt projekti keerukusest ja protsesside ladususest (erinevad kooskõlastamised) võib ehitusloa saamine aega võtta 1,5 kuud kuni aasta.
 13. Juba projekteerimisetapis võiksid kaasata insenerid ja sisekujundajad, sest asjad võivad muutuda vastavalt soovile ja teha ettepanekuid. Lisaks sellele võib näidata ka ehitajale, kes alustab selle ehitamist, sest sõltuvalt ehitaja oskustest ja kogemustest võib see projekti veel muuta.

Sõltuvalt hoone suurusest ja keerukusest võite tellida ka: Disainprojekt, Sisekujundusprojekt, vee- ja kanalisatsiooniprojekt, elektriprojekt.
Kui ehitusluba on käes, tuleb ehitustööde alustamise teade esitada kohalikule omavalitsusele kolm tööpäeva ette ja alustada ehitamisega.