Timbeco Woodhouse OÜ-l on rõõm teatada, et viisime oma tegevussüsteemi vastavusse rahvusvaheliste standarditega ja maailma juhtiv sertifitseerimisasutus DNV Business Assurance omistas 25. mail 2012 Timbeco Woodhouse OÜ-le juhtimissüsteemi ja protsesside rahvusvahelise vastavuse kohta sertifikaadi ISO 9001:2008.

Oleme läbinud keeruka sertifitseerimisprotsessi ning tõestanud oma palk- ja elementmajade ning puitkonstruktsioonide projekteerimise, müügi ja tootmise kvaliteedi vastavust rahvusvahelistele kvaliteedistandartidele. Sertifikaat tõstab meie usaldusväärsust ning lisab olulise konkurentsieelise nii kodu- kui ka

välisturgudel. Samuti annab sertifikaat klientidele kindlustunde, et tänu põhjalikult läbimõeldud tegevusele saavutatakse koostöös Timbeco Woodhouse’iga parim võimalik tulemus.

Meie juhtimis- ja siseprotsessid vastavad üle maailma tunnustatud tasemele! Lubame, et see on alles esimene etapp meie sertifitseerimistunnistuste pälvimises. Tegeleme süsteemselt ja aktiivselt tootearendusega ning oleme seadnud selle aasta üheks eesmärgiks alustada oma puitkarkassmajadele rahvusvaheliselt tunnustatud European Technical Approval (ETA) ja European Conformity (CE) sertifikaadi saamist. ETA ja CE sertifikaadid annavad klientidele kinnituse, et Timbeco Woodhouse OÜ toodetud element- ja puitkarkassmajade kvaliteet vastab Euroopa kõrgematele standarditele.

Lugupidamisega ning edukale koostööle lootes,

Timbeco Woodhouse OÜ

Näited tehtud töödest