Eesti puitmajatootja Timbeco Woodhouse OÜ laiendab lähiajal oluliselt laopinda, kasvatades senist laopinda 1500 m2 võrra. Laopinna laiendamisse investeeritakse suurusjärgus 40 000 eurot.

Timbeco Woodhouse OÜ juhatuse liikme Siim Leisalu sõnul tingib ettevõtte Tõdval asuva laoplatsi laiendamise lähiaastatesse planeeritav tootmismahu suurenemine. „Klientide sujuvamaks teenindamiseks on vajalik, et meie laoplats võimaldaks ladustada senisest rohkem nii saematerjali kui ka juba valmistoodetud element- ja palkmajade detaile,“ selgitab ta.

Kvaliteedi tagamiseks ja hoidmiseks valmib ettevõttel 2013. aasta esimeses pooles lisaks ka uus tootmishoone. Uuendused võimaldavad parandada Timbeco Woodhouse’i tootmisvõimsust ja tänu suuremale laopinnale on võimalik kiirelt reageerida klientide tellimustele.

Kvaliteedi kinnitamiseks viis ettevõte oma tegevussüsteemi vastavusse rahvusvaheliste standarditega ja maailma juhtiv sertifitseerimisasutus DNV Business Assurance omistas 25. mail 2012 Timbeco Woodhouse OÜ-le juhtimissüsteemi ja protsesside rahvusvahelise vastavuse kohta sertifikaadi ISO 9001:2008.

Timbeco Woodhouse

Näited tehtud töödest