Vastutustundlik ettevõte

Timbeco Woodhouse OÜ-d tunnustati vastutustundliku ettevõtluse indeksi kandidaadi märgisega, mis kehtib 2 aastat. See tunnustab organisatsiooni vastutustundlikkuse eesmärkide seadmise ja tehtud pingutuste eest. Vastutustundlik ettevõtlus on ettevõtte majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme loomulik ja vabatahtlik lõimimine ettevõtte igapäevategevusse, juhtimisse ja äristrateegiasse.

Timbeco jaoks sai asi alguse juba 2019 aastal kui alustasime panustamist koostöösse Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumiga. Timbeco eesmärgid on ettevõtet järjepidevalt kasvatada, unustamata oma inimesi, keskkonda ning eetikat nii inim- kui ärisidemetes. Lisainfot leiab Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi kohta siit: http://www.csr.ee/

 

Näited tehtud töödest