2021 aasta kevadel alustasime kortermaja tervikrenoveerimisega Sauel, Harjumaal. Hoone on ka valitud Drive0 innovatsiooniprojekti osaliseks ja meie jaoks tegemist ainulaadse võimalusega ringmajandusel põhinevast renoveerimisprojektist õppida.

Kokkuvõte projektist -> Pdf

Projekti eesmärgiks on rekonstrueerida kortermaja võimalikult optimaalsel moel, tehes seda lühikese ajaperioodi jooksul ja kasutada ehitusmaterjale selliselt, et neid oleks võimalik ka taaskasutada pärast rekonstrueeritava hoone eluea lõppu. Projekti käigus kasutati võimalikult palju kodumaise päritoluga tooteid ja materjale, näiteks fassaadielemendid ja aknad on toodetud Eestis. Lisaks soovisime renoveerimise käigus tekkivaid materjale võimalikult suures ulatuses taaskasutada.

Enne renoveerimistööde algust eelnes hoone laserskanneerimine. Tulemuseks saadi kortermaja fassaadist ja ümbrusest punktipilv, mille põhjal koostati hoonest Autodesk Revit tarkvaras digitaalne 3D lähteolukorra mudel.

Enne fassaaditöödega alustamist asendati ka hoone kütte-, vee- ning kanalisatsioonisüsteemid, rajati soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbeventilatsioon. Osaliselt rekonstrueeriti hoone elektri-süsteem.

Hoone renoveerimisel kasutati tehases toodetud soojustatud fassaadielemente. Enne elementide paigaldamist teostati ka osades ruumides suuremate aknaavade freesimine. Fassaadielemendid on kaetud massvärvitud tsementkiudplaadiga ja kombineeritud puitlaudisega. Elementide tootmisel kasutati võimalikult palju ristlõikeid, mis olid tootmisjääkidest sõrmjätku meetodil kokku liimitud. Vanad aknad eemaldati ja asendati kolmekordse klaaspaketiga plastikakende vastu, mis olid eelnevalt tehases puitelementidesse paigaldatud. Akende montaažil kasutati välimist tuuletõkke ja sisemist aurutõkketeipi. Elementkonstruktsioonid on projekteeritud viisil, et neid on võimalik hiljem seintelt eemaldada ja kasutada kas samal eesmärgil mõnel teisel hoonel või lahti moneerituna.

Vana viilkatus eemaldati, katusekonstruktsioon kontrolliti üle, soojustati ja paigaldati uus valtsprofiilplekk, millel on 40-aastane garantii tehnilisele vastupidavusele. Hoone välisuksed vahetati välja uute soojustatud metalluste vastu.

 

Ehitus-lammutusjäätmete utiliseerimine-taaskasutamine

Utiliseerisime ehitusobjektil tekkivad ehitus-lammutusjäätmed viisil, mis võimaldab võimalikult palju ehituse käigus tekkivaid materjale taaskäidelda:

  •   vanadest küttesüsteemitorudest rajatakse majaelanikele rattahoidjad
  •   hoone panduse valamiseks kasutatakse betooni, mille täiteaine on taaskasutatud
  •   hoonelt eemaldatud katuseplekk võetakse uuesti kasutusele Lõuna-Eestis asuva talu katusel
  •   Vanad aknad lähevad uuesti ringlusesse ja võetakse osaliselt kasutusele korteriomanike suvilates
  •   Vanad malmist radiaatorid taaskasutati osaliselt kortermaja koridorides. Eelnevalt teostati radiaatorite sisepesu, puhastati väline pind liivapritsiga ja värviti seejärel üle.

Kuuma 4, Saue tervikrekonstrueerimine tehases eeltoodetud välisseinaelementidega oli väljakutseid pakkuv ja väga õpetlik kogemus. Üheksa kuud kestnud tööde ajal pidime rinda pistma nii materjalide tarneraskustega kui ka koroonaviirusest tingitud tööjõu puudusega, rääkimata hinnatõusudest. Pilootprojektina oli tegemist väga eduka projektiga, kus koguti hulganisti andmeid ja õppetunde, et tulevased projektid oleksid veelgi edukamad ja sujuvamad.

Näited tehtud töödest