Primend-timbeco

Timbeco koostöö Primend iga on kulgenud meeldivalt ja võimaldanud paremini keskenduda ettevõtte põhitegevusele. Näeme Primendis olulist koostööpartnerit aitamaks siduda Timbeco IT platvorm – ja süsteemid üheks töötavaks tervikuks. Timbeco hindab kõrgelt Primend valmisolekut kiirelt reageerida ettevõtte vajadustele. Timbeco kliendilugu Primendi veebilehel -> siit

Näited tehtud töödest