Greenest

Eile avanes Timbeco Woodhouse OÜ juhatuse liikmel Tõnis Vaiksaarel võimalus GreenEST Summiti laval üles astuda. Ettekande sisuks oli ehitussektori jätkusuutlik tulevik ja millised on vajalikud sammud, et oleksime võimelised üheskoos saavutama riikideüleseid kliimaeesmärke.

Näited tehtud töödest