Elementmajad on energiasäästlikud ja kõrge kvaliteediga puitkonstruktsiooniga majad, mis sobivad mugavust ja head elukeskkonda hindavale inimesele.

Elementmaja puhul kõneleme tavaliselt kokkupandavatest puitkarkassmajadest. Viimased võib aga ehitada mitmel viisil, milledest tuntumad on elementidena ja moodulitena (ehk ruumelementidena) ehitamine.

Näited tehtud töödest