Timbeco projekteeris, tootis puitkarkass elemendid ja ehitas väljast valmis kortermaja majakarbi Norras. Uksed ja aknad paigaldati seinaelementidesse juba tehases. Tehases avatäited tihendati spetsiaalsete teipidega, samuti lõppviimistleti aknaplekkide ning põselaudadega. Tehases paigaldati seinaelementidele ka puitlaudis.

 

Näited tehtud töödest