Drive-0-H2020

DRIVE 0 projekt sai Euroopa Komisjoni heakskiidu ja algas ametlikult 01. oktoobril 2019. Projekti eesmärk on tõhusate lahenduste pakkumine uuenduslike renoveerimisprotsesside raames, kus tähelepanu on suunatud energia, materjalide ja kulude kokkuhoiule.

Programmi Horisont 2020 raames ellu kutsutud projektiga „ELi hoonete süsinikdioksiidiheite vähendamine – uuenduslikud lähenemisviisid ja taskukohased lahendused, mis muudavad hoonete renoveerimise turgu” otsis Euroopa Komisjon uuenduslikke ja taskukohaseid lahendusi hoonete süsinikdioksiidiheidete vähendamiseks EL-is. Projekt peaks aitama kiirendada hoonete energiatõhususe parandamist kogu Euroopas.

Drive 0 kontseptsioon

DRIVE 0 on ainulaadne kontseptsioon, mis pakub tõhusaid lahendusi energia, materjalide ja kulude osas uuenduslike tarbijakesksete ringmajanduse renoveerimisprotsesside raames. Selle kontseptsiooni elluviimisel julgustab DRIVE 0 üleminekut lineaarmajanduselt ringmajandusele. See üleminek on hädasti vajalik, kui tahame jõuda nullenergiaga elukeskkonda. DRIVE 0 projekt soovib  motiveerida ja veenda hoone omanikke põhjalikuks renoveerimiseks. Kogu renoveerimisprotsessi plaani väljatöötamise kestel keskendutakse ringmajanduse äriplaanide väljatöötamisel ja lõppkasutajate kaasamisele.

Ringmajandus

Ringmajandus on majandus, kus rõhk on mittebioloogiliste ressursside ning materjalide taaskasutusel/korduskasutusel. Toodete kokku kogumine nende olelusringi lõpus ja materjalide eraldamine võimaldab neid kasutada uute toodete ning ehitusprotsessis ka uute hoonete ehitamiseks.

Drive 0 strateegia

DRIVE 0 keskendub kolmele strateegiale, mis peaks aitama olemasoleva elamufondi renoveerimis- lahenduste väljatöötamiseks ja rakendamiseks (skaleerimiseks):

  1. kohapealsete materjalide (urban mining) taaskasutamine ja ringlusesse võtmine
  2. taastuvate keskkonnasõbralike materjalide kasutamine
  3. looduslike materjalide kasutamine

Drive 0 lähenemisviisi testitakse seitsmes Euroopa riigis, mis kõik on erineva kultuuri ja elamufondiga. Renoveerimisprotsessi käigus võetakse arvesse kohalikke ehitustavasid ja -võtteid ning proovitakse sobivaid ärimudeleid.

Lisainformatsioon projekti kohta: Drive 0

Näited tehtud töödest