Digidiagnostika

Timbeco Woodhouse OÜ läbis digidiagnostika programmi, mida viis läbi TJO konsultatsiood ja toetas EAS.
Digidiagnostika jaoks viidi läbi analüüs vahemikus 10.02.2020 – 30.04.2020.

Digidiagnostika eesmärgiks oli saada ülevaade ettevõtte töökorraldusest ja teha ettepanekuid digitaliseerituse ja automatiseerituse osas.

Analüüsi läbiviimise aluseks olid digidiagnostika hea tava, parimad praktikad ja TJO Konsultatsioonid meeskonna varasemad kogemused.

Digidiagnostika sai teoks tänu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetusele summas 14 700.00 eurot.

Näited tehtud töödest