Timbeco elemenditehas võttis kasutusele Norras välja töötatud uuendusliku tuulutusavade tuletõkkelahenduse Securo FB.

Tegemist on tuletõkkelahendusega, mis kasutab kuumuse käes paisuvat ainet. Läbi paisumise takistab Securo FB tule ja suitsu leviku tuulutusavadesse. Kasutada saab Securo tuletõkkelahendust näiteks puitkatuste ja puitfassaadide ehituses.

Testid ja katsetused on näidanud, et Securo on efektiivsem ja töökindlam, kui tavapärased tuletõkkelahendused. Puitelemendiehituses, eelkõige puitelementfassaadide ehituses, kus tuulutusava võib tule korral kiirendada tule levikut, ei olegi seni efektiivselt toimivat lahendust leitud. Pildil oleva Securo FB tuletõkkelahenduse paigaldas Timbeco kortermajade erkermoodulitesse Soomes.

Näited tehtud töödest