Liginullenergia

Timbeco Ehitus OÜ ja Timbeco Woodmill OÜ osalevad ka käesoleval aastal messil Eesti Ehitab. Meie põhiline fookus on suunatud liginullenergia tulekule 2020 ja puitkonstruktsioonil hoonete ehitamisele. Timbeco Woodmilli on aga aktiivselt panustamas freespalkmajadele.

Näited tehtud töödest