Ett vårdhem av massivträ och träelement i Sverige

Timbeco har levererat ett vårdhem av massivträ (korslimmat massivträ) och byggelement av trä till Sverige. Den viktigaste skillnaden mellan projektering av ett hus av massivträ och projektering av ett hus av element med trästomme var behovet av att ta hänsyn till massivträtillverkarens produktionskapacitet. Det beror till stor del på massivträtillverkaren vilka bearbetningsmetoder, mått och skiktantal … Continued

Visa mer

Fabrikstillverkade utvändigt aluminiumklädda utfackningsväggar för en kontorsbyggnad

Timbeco har projekterat och tillverkat utvändigt aluminiumklädda utfackningsväggar för en kontorsbyggnad på Färöarna. Klimatet på Färöarna är rätt extremt – det regnar praktiskt taget varje dag. För att minska byggtiden i de tuffa förhållandena på plats kläddes fasaden med beklädnasskiva redan på fabriken. Plast-/aluminiumfönstren i byggelementen tätades och färdigställdes. Utfackningsväggarna kläddes utvändigt med aluminiumplåt med … Continued

Visa mer

Dubbelt så lufttät som kravet på passivhus i Norge

Timbeco har projekterat och tillverkat en villa med dubbelt så stor lufttäthet som kravet på passivhus. Villan som tillverkades för och uppfördes i Nordnorge genomgick tryckprov och det uppmätta luftläckaget var n₅₀=0,29 1/h. Jämför med kravet på passivhus, nämligen att klimatskalets lufttäthet inte får vara under 0,6 1/h. Klimatskalets lufttäthet visar hur lufttäta de tillverkade … Continued

Visa mer

CLT och äldreboende i element i Sverige

Timbeco tillverkar och installerar en äldreboende, kombinerad av CLT (cross-laminated timber) och byggelement i Sverige. Eftersom CLT är ett ganska nytt och spännande material i hustillverkning, börjar Timbeco att visa processen av hustillverkning, framför allt med tanke på säregenheter av CLT. Varför valde beställaren CLT lösning? Konstruktionsmässigt kunde byggnaden ha konstruerats med alla material och … Continued

Visa mer

Träelement till stål och betong – flerbostadshus i Norge

Hittils har man kompletterat ett projekt av två flerbostadshus med utfackningsväggar av trä i Norge. Projektet är egendomligt eftersom utfackningsväggar av trä kombinerades med stål- och betongkonstruktion. Den bärande konstruktionen av flerbostadshus formerade väggar med stålpelare och mellanbjälkslag i betong. Timbecos jobb var att projektera och tillverka en genomgripande lösning av utfackningsväggar i trä, som … Continued

Visa mer

Montersfärdiga erkers för flervåningshus i Finland

Timbecos elementfabrik tillverkade montersfärdiga takerkers för två flerbostadshus i Finland. Det var fönsteröppningar, borta från takkonstruktioner, som konstruktionens huvudentreprenör projekterade som montersfärdiga erkers, producerade i fabriken. Produktion av erkers i fabriken möjliggör att spara märkligt på konstruktionstid. Erkers tillverkas säkert i fabriken på tillverkningsbrädor. På objekten däremot skall erkers byggas på taket, vilket tar mycket … Continued

Visa mer

En innovativ brandskjutslösning i byggelements konstruktion

Timbecos elementfabrik började att använda en innovativ brandskjutslösning för ventilationskanaler – FB Securo. Det är en brandskjutlsösning, som använder ämnet som expanderar vid hetta. Genom expanderingen förhindrar Securo FB expansion av brand och rök till ventilationskanaler. Securo brandskjutslösningen kan användas till exempel vid konstruktion av trätak och träfassader. Tester och experimenter har visat att Securo … Continued

Visa mer

Energieffektiva ytterväggar av trä till höghus i Norge

Timbeco finaliserade det högsta produktionsprojektet under sin historia. Nämligen producerade vi utfackningsväggar av trä till tre flerbostadshus i Norge, Stavanger (bilder). Det högsta av flerbostadshusen var med 18 våningar och dessutom med 13och 8 våningar. Enligt Timbecos projektledaren var det ingenjörstekniskt ett mycket intressant projekt. „Vår största utmaning var att ha sådana konstruktionsförbindelser för ytterväggar i trä och bärande … Continued

Visa mer

Våra referenser