Tomannsboliger

Timbeco har projekterat och tillverkat en villa med dubbelt så stor lufttäthet som kravet på passivhus.

Villan som tillverkades för och uppfördes i Nordnorge genomgick tryckprov och det uppmätta luftläckaget var n₅₀=0,29 1/h. Jämför med kravet på passivhus, nämligen att klimatskalets lufttäthet inte får vara under 0,6 1/h. Klimatskalets lufttäthet visar hur lufttäta de tillverkade och uppförda utvändiga konstruktionerna (ytterväggarna, taket, fönstret, dörrarna) är.

Redan i projekteringsetappen lägger Timbeco stor vikt på byggnaders energieffektivitet: varje projekt får de lämpligaste och mest energieffektiva anslutningslösningarna med utgångspunkt i kravspecifikationen. Vid hus av Timbeco uppnås energieffektiviteten tack vare högkvalitativa produkter av SIGA och noggrant arbete på fabriken och på byggplatsen. Den slutgiltiga höga energieffektiviteten kan bara uppnås om den beaktas i varje byggetapp.

 

 

Våra referenser