Massivträelement

Timbeco har levererat ett vårdhem av massivträ (korslimmat massivträ) och byggelement av trä till Sverige.

Den viktigaste skillnaden mellan projektering av ett hus av massivträ och projektering av ett hus av element med trästomme var behovet av att ta hänsyn till massivträtillverkarens produktionskapacitet. Det beror till stor del på massivträtillverkaren vilka bearbetningsmetoder, mått och skiktantal som kan användas hos element av massivträ. Med utgångspunkt i detta tog Timbecos projektörer fram nödvändiga hållfasthetskalkyler och anslutningslösningar.

Till skillnad från en trästomme kräver projektering av anslutningar för massivträelement vissa speciallösningar och specialfästmedel som behövde särskild dimensionering.

Väggelementen av massivträ försågs med fönster- och dörröppningar samt genomföringar för ventilation på fabriken. Ena sidan av väggelementen av massivträ förblev synlig, därför krävdes det att den synliga sidan skulle hålla hög kvalitet även efter emballering, veggelementer i massivtretransport och montering av massivträskivan. En intressant lösning som kan framhållas är hisschaktet av massivträelement. Av brandskyddsskäl utförs hisschakt normalt i betong men vid detta projekt uppnåddes det nödvändiga brandmotståndet med massivträskivor.

 

 

Våra referenser