utfackningsväggar

Timbeco finaliserade det högsta produktionsprojektet under sin historia. Nämligen producerade vi utfackningsväggar av trä till tre flerbostadshus i Norge, Stavanger (bilder). Det högsta av flerbostadshusen var med 18 våningar och dessutom med 13och 8 våningar.

Enligt Timbecos projektledaren var det ingenjörstekniskt ett mycket intressant projekt. „Vår största utmaning var att ha sådana konstruktionsförbindelser för ytterväggar i trä och bärande betongkonstruktion att huvudentreprenören kunde göra byggnaden väderbeständig så fort som möjligt. Avgränsningarna borde också vara energieffektiva och överensstämma med brandsäkerhetskrav av den norska räddningstjänsten.

Tack vare bra samarbete i en tidig stadium lyckades man med att bearbeta lösningar och projektera hela träkonstruktioner. Tillräcklig tid för projektering möjliggjorde att tänka genom lösningar noggrant och därigenom skapa goda förutsättningar för fassadelementernas montering och förtätning på plats.

Det minsta av flerbostadshus, 8-vånigt Lervig Brygge B8, hade en luftväxlingskoefficent (n₅₀) 0,41 1/h för hela huset, vilket är bättre än det som krävs enligt Norges passivhus standard. Det är en märkvärdig resultat för flerbostadshus.

Lervig Brygge flerbostadshus:

  • Byggnadens typ: 3 flerbostadshus
  • Produkt: utfackningsväggar av trä till en bärande betongkonstruktion
  • Allmän volym av byggelement i trä: 8600 m²

 

Våra referenser