Kontakta oss

Hållbarhet

För Timbeco är den miljömässiga och sociala påverkan som företaget lämnar med sin verksamhet viktig. Vi vill att resultatet av vår verksamhet ska vara så hållbart som möjligt.

ESG rapport pdf

Miljö hållbarhet

Miljöledningssystemet är en del av Timbecos ledningssystem, inklusive planering och genomförande av miljöpolicy och hantering av miljöaspekter.

Visa mer

Social miljö

Vi underhåller och skyddar samhället genom att stödja lokala frivilliga räddningsinsatser. Vi bidrar till utbildning av unga genom praktik och föreläsningar.

Visa mer

Certifikat

Timbeco har tilldelats tre ISO-certifikat – kvalitetsledning, miljö- och arbetarskyddscertifikat ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001, European Technical Assessment (ETA) och vårt produktionskontrollsystem uppfyller den finska standarden Varmennustodistus. Vi är medlem i Responsible Business Forum (VEF). Vi är medlemmar i Estonian Chamber of Commerce and Industry och Estonian Wood House Association.